Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara Karşı İtirazın Reddi Hakkında Yargıtay 2. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2012/306

K. 2012/4994

T. 1.3.2012

• KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARA KARŞI İTİRAZIN REDDİ ( Red Kararından Sonra Yeni Delil Varlığı Nedeni İle Sanık Hakkında Kamu Davası Açılabilmesinin İtirazın Reddine Karar Veren Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının Bu Hususta Karar Vermesi Şartına Bağlı Olduğu )

• AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANININ KARARI ( Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına Karşı İtirazın Reddi Kararından Sonra Sonra Yeni Delil Varlığı Nedeni İle Sanık Hakkında Kamu Davası Açılabilmesinin Red Kararı Veren Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının Karar Vermesi Şartına Bağlı Olduğu )

• DURMA KARARI ( Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına Karşı İtirazın Reddi Kararından Sonra Sonra Yeni Delil Varlığı Nedeni İle Sanık Hakkında Kamu Davası Açılabilmesinin Red Kararı Veren Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının Karar Vermesi Şartına Bağlı Olduğu - Durma Kararı Verileceği )

5271/m.173, 223

ÖZET : Daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine karar verilmesinden sonra yeni delil varlığı nedeni ile sanık hakkında kamu davası açılabilmesinin itirazın reddine karar veren Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının bu hususta karar vermesi şartına bağlı olduğunun ve soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da, şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa; öncelikle şartın gerçekleşmesini beklemek üzere, durma kararı verilmesi, sonrasında ise daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair itirazı karara bağlayan merciin, yeniden kamu davası açılabilmesi konusundaki kararının beklenilerek sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : CMK`nın 173/6. madde/fıkrası uyarınca, daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine karar verilmesinden sonra yeni delil varlığı nedeni ile sanık hakkında kamu davası açılabilmesinin itirazın reddine karar veren Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının bu hususta karar vermesi şartına bağlı olduğunun ve yine aynı Yasa`nın 223/8. madde/fıkrası uyarınca soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da, şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa; öncelikle şartın gerçekleşmesini beklemek üzere, durma kararı verilmesi, sonrasında ise daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair itirazı karara bağlayan merciin, yeniden kamu davası açılabilmesi konusundaki kararının beklenilerek sonuca göre bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden açılan dava üzerine yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması;

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak ( BOZULMASINA ), 01.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube