Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Cumhuriyet Savcısının Görüşü Alınmadan Hüküm Kurulması Hakkında Yargıtay 6. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2010/12163

K. 2012/7

T. 4.1.2012

• CUMHURİYET SAVCISININ GÖRÜŞÜ ALINMADAN HÜKÜM KURULMASI ( C. Savcılarının Daha Önceki Oturumda Bildirilen Görüşü Tekrar Edilmekle Yetinilip Ayrıca Görüş Bildirmedikleri - Bu Şekilde Sanık Hakkında C. Savcısı Görüşü Alınmadan Hüküm Kurulamayacağı )

• BERAAT VE MAHKUMİYET HÜKÜMLERİNİN AYNI EYLEME DÖNÜK OLAMAYACAĞI ( Rüşvet Almak Suçundan Beraatlerine Görevi Kötüye Kullanmak Suçundan Cezalandırılmalarına Karar Verilmesi Suretiyle Aynı Olan Eylem İkiye Ayrılarak Beraat ve Hükümlülük Kararı Verilemeyeceği )

• AYNI OLAN EYLEM İKİYE AYRILARAK BİR YÖNDEN BERAAT DİĞER YANDAN HÜKÜMLÜLÜK KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( Sanıkların Rüşvet Almak Suçundan Beraatlerine Görevi Kötüye Kullanmak Suçundan Cezalandırılmalarına Karar Verilmesi Suretiyle )

5271/m. 216

5237/m. 212/2-son, 219/3-4

ÖZET : 1- Cumhuriyet Savcılarının daha önceki oturumda bildirilen görüşü tekrar edilmekle yetinilip, ayrıca görüş bildirmedikleri ve bu şekilde sanık hakkında Cumhuriyet Savcısının görüşü alınmadan hüküm kurulması suretiyle CMK`nun 216.maddesine aykırı davranılması,

2- Mahkemece adı geçen sanıkların rüşvet almak suçundan beraatlerine, görevi kötüye kullanmak suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesi suretiyle aynı olan eylem ikiye ayrılarak bir yönden beraat diğer yandan ise hükümlülüklerine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : 1- 23.03.2007günlü oturumda verilen ara kararında "... sanık T. G.`nin firari olması nedeniyle hakkında dosyanın tefrikine, yakalama işlem sonucunun beklenmesine..." karar verildiği, takip eden 04.05.2007 tarihli oturumda "... sanık T. G.`nin yakalama işlem sonucunun beklenmesine, bu sanık hakkındaki dosyanın tefrike ve esas hakkında mütalaa için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine..." karar verildiği, 06.07.2007 ve 15.10.2007 tarihli oturumlardan sonra yapılan 14.12.2007 günlü oturumda "... sanık T. G.`nin yakalama işlem sonucunun beklenmesine..." karar verildiği, sanık T. G.`nin yakalanmasını izleyen oturumların yapılarak yazılı biçimde karar verildiği anlaşılmışsa da; sanık T. G. hakkındaki davanın ayrılmasına karar verildikten sonra ne gibi işlem yapıldığı, dosyanın bu dava dosyasından ayrılıp ayrılmadığı anlaşılamadığından ve ayrıca davanın ayrılması yönündeki ara kararından dönüldüğüne ilişkin bir karar da verilmeden adı geçen sanık hakkında yargılamaya devamla hüküm kurulması,

2- Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki görüşünü bildirdiği 06.07.2007 günlü oturumda, sanık T. G. hakkındaki davanın ayrılmasına karar verilmesini isteyip, diğer sanıklarla ilgili görüş bildirdiği, devam eden 15.10.2007, 14.12.2007 ve 04.06.2008 günlü oturumlara katılan Cumhuriyet Savcılarının ise 06.07.2007 tarihli oturumda bildirilen görüşü tekrar etmekle yetinip, ayrıca görüş bildirmedikleri ve bu şekilde sanık T. G. hakkında Cumhuriyet Savcısının görüşü alınmadan hüküm kurulması suretiyle CMK`nun 216.maddesine aykırı davranılması,

3- 01.08.2005 tarihli iddianameyle sanıklar G. A., E. S., H. H. E. ve B. E. C.`nın rüşvet almak suçundan TCY`nın 212/2-son, 219/3-4.maddeleri uyarınca cezalandırılmaları için kamu davası açıldığı ve Mahkemece adı geçen sanıkların rüşvet almak suçundan beraatlerine, görevi kötüye kullanmak suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesi suretiyle aynı olan eylem ikiye ayrılarak bir yönden beraat diğer yandan ise hükümlülüklerine karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, katılan E. K. vekili, sanıklar G. A., E. S., H. H. E., B. E. C., A. K., C. Y., K. Z., K. S. savunmanlarının ve sanık T. G. ve savunmanının temyiz itirazı ve kısmen tebliğnamedeki düşünce bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 04.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube