Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(C) Telefon Görüşmelerinin Kürtçe Olması Hakkında Yargıtay 10. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2011/12626

K. 2012/2384

T. 1.3.2012

• TELEFON GÖRÜŞMELERİNİN KÜRTÇE OLMASI ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak - Bilirkişi Tarafından Çözümü ve Tercümesi Yapılıp Yapılmadığının Araştırılacağı/Kolluk Görevlilerince Türkçe Olarak Düzenlenen İletişim Tespit Tutanaklarına Dayanılarak Karar Verilemeyeceği )

• KÜRTÇE YAPILAN TELEFON GÖRÜŞMELERİNİN TERCÜMESİ ( Yapılmış İse Bilirkişi Yemin Tutanağı ile Bu Bilirkişi Tarafından Düzenlenen Tutanakların Getirtileceği - Yapılmamış İse Bilirkişi Atanacağı/Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak )

• SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA (Uyuşturucu Madde Ticareti - Hükmün Gerekçe Bölümünde Sanıkların Lehindeki ve Aleyhindeki Delillerin Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu/Tüm Delillerin Ayrı Ayrı Tartışılarak Değerlendirileceği)

• UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ (Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma - Tüm Delillerin Ayrı Ayrı Tartışılarak Değerlendirileceği/Hükme Esas Alınan ve Reddedilenlerin Belirleneceği/Ulaşılan Kanıya Göre Sanıkların Sabit Kabul Edilen Fiilleri Açıklanarak Nitelendirileceği)

• İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI (Numaralarının Birbiri Ardı Sıra Dizilerek Yetersiz ve Soyut Gerekçe İle Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu - Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Uyuşturucu Madde Ticareti)

• DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Uyuşturucu Madde Ticareti - Hükmün Gerekçe Bölümünde Sanıkların Lehindeki ve Aleyhindeki Delillerin Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu/Tüm Delillerin Ayrı Ayrı Tartışılarak Değerlendirileceği)

• HÜKMÜN GEREKÇESİNDE BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR (Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Uyuşturucu Madde Ticareti - Hükmün Gerekçe Bölümünde Sanıkların Lehindeki ve Aleyhindeki Delillerin Belirtilmesinin Zorunlu Olduğu/Tüm Delillerin Ayrı Ayrı Tartışılarak Değerlendirileceği)

5237/m.188

5271/m.135

ÖZET : Kürtçe olduğu belirtilen telefon görüşmelerinin, Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından atanan bilirkişi tarafından çözümü ve tercümesinin yapılıp yapılmadığı araştırılıp, yapılmış ise buna ilişkin bilirkişi yemin tutanağı ile bu bilirkişi tarafından düzenlenen tutanakların getirtilmesi, bu konuda bilirkişi atanmamış ise, atanacak bir bilirkişi aracılığıyla bu işlemlerin yaptırılması gerektiği gözetilmeden, kolluk görevlilerince Türkçe olarak düzenlenen iletişim tespit tutanaklarına dayanılarak karar verilmesi,

Hangi sanığın hangi tarihte kiminle ne şekilde telefon konuşması yaptığının ve bu konuşmaların gerçekleşen somut olgularla bağlantısının gösterilmesi, tüm delillerin ayrı ayrı tartışılarak değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilenlerin belirlenmesi ve ulaşılan kanıya göre sanıkların sabit kabul edilen fiilleri açıklanarak bunun nitelendirilmesi, sonucuna göre sanıkların hukukî durumlarının saptanması gerektiği gözetilmeden, iletişim tespit tutanakları numaralarının birbiri ardı sıra dizilmesi suretiyle yetersiz ve soyut gerekçe ile hüküm kurulması hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya, müdafilerinin isteği üzerine sanıklar A. G. ve C. O. hakkında duruşmalı, yöntemine uygun davetiye tebliğine rağmen müdafii duruşmaya gelmeyen sanık İ. I. ile diğer sanıklar hakkında duruşmasız olarak incelendi. GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

KARAR : 1- Hükme esas alınan ve Kürtçe olduğu belirtilen telefon görüşmelerinin, Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından atanan bilirkişi tarafından çözümü ve tercümesinin yapılıp yapılmadığı araştırılıp, yapılmış ise buna ilişkin bilirkişi yemin tutanağı ile bu bilirkişi tarafından düzenlenen tutanakların getirtilmesi, bu konuda bilirkişi atanmamış ise, atanacak bir bilirkişi aracılığıyla bu işlemlerin yaptırılması gerektiği gözetilmeden, kolluk görevlilerince Türkçe olarak düzenlenen iletişim tespit tutanaklarına dayanılarak karar verilmesi,

2- Anayasa`nın 141. maddesinin 3. fıkrası ile CMK`nın 230. maddesinin 1. fıkrası gereğince, hükmün gerekçe bölümünde sanıkların lehindeki ve aleyhindeki delillerin belirtilmesinin zorunlu olduğu; bu kapsamda somut olayla ilgili olarak, hangi sanığın hangi tarihte kiminle ne şekilde telefon konuşması yaptığının ve bu konuşmaların gerçekleşen somut olgularla bağlantısının gösterilmesi, tüm delillerin ayrı ayrı tartışılarak değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilenlerin belirlenmesi ve ulaşılan kanıya göre sanıkların sabit kabul edilen fiilleri açıklanarak bunun nitelendirilmesi, sonucuna göre sanıkların hukukî durumlarının saptanması gerektiği gözetilmeden, iletişim tespit tutanakları numaralarının birbiri ardı sıra dizilmesi suretiyle yetersiz ve soyut gerekçe ile hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanıklar A. G. ve İ. I. ile müdafileri, sanıklar C. O., A. Ü. ve A. K. müdafileri, sanık A. A. ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları ile sanıklar A. G. ve C. O. müdafilerinin duruşmadaki sözlü savunmalarının reddiyle, diğer yönleri incelenmeksizin, hükümlerin BOZULMASINA, tutuklama koşullarında değişiklik olmaması ve tutuklu kaldıkları sürelere göre sanıklarhakkındaki salıverilme isteklerinin reddine, 01.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube