Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) İcra Müdürlüğü Hesap Tablosunun İptali

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/3935

K. 2011/4082

T. 21.3.2011

• İCRA MÜDÜRLÜĞÜ HESAP TABLOSUNUN İPTALİ ( Harç ve Masrafların Kanunda Hilafı Yoksa Borçluya Ait Olduğu Ayrıca Hükme ve Takibe Hacet Kalmaksızın Tahsil Olunacağı - Hatalı Hesap Yapan Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmesinin İsabetsizliği )

• TAKİP ( Harç ve Masrafların Kanunda Hilafı Yoksa Borçluya Ait Olduğu Ayrıca Hükme ve Takibe Hacet Kalmaksızın Tahsil Olunacağı/Hatalı Hesap Yapan Bilirkişi Raporuna İtibar Edilemeyeceği - İcra Müdürlüğü Hesap Tablosunun İptali İstemi )

• HARÇ VE MASRAFLAR ( İcra Müdürlüğü Hesap Tablosunun İptali İstemi - Hatalı Hesap Yapan Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmesinin İsabetsizliği/Kanunda Hilafı Yoksa Borçluya Ait Olduğu Ayrıca Hükme ve Takibe Hacet Kalmaksızın Tahsil Olunacağı )

2004/m. 15, 361

ÖZET : Mahkemece, Kanunda hilafı yazılı değilse, bütün harç ve masrafların borçluya ait olup neticede ayrıca hükme ve takibe hacet kalmaksızın tahsil olunacağına yönelik hükmü gözardı edilmek sureti ile hatalı hesap yapan bilirkişi raporuna itibar edilerek eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de:

Borçlu vekilinin icra mahkemesine başvurusu, icra müdürlüğünün 5.3.2009 tarihli hesap tablosunun iptali ve kendisinden fazladan tahsil edildiğini öne sürdüğü meblağın İ.İ.K.nun 361. maddesi gereğince iadesine ilişkindir.

İstanbul 13. İcra Müdürlüğünün 10.4.2009 tarihli harç makbuzuna göre, vekalet harcı, başvuru harcı ve peşin harçtan oluşan toplam 2879,9 TL ilk takip giderinin, mahkemece hükme esas alınan 26.4.2010 tarihli bilirkişi raporunda sadece 23,10 TL olarak hesaplandığı, bu rapor içeriğinin mahkemece de benimsenerek fazla tahsil edildiği anlaşılan 6.393,58 TL`nin borçluya iadesine karar verildiği görülmektedir.

O halde mahkemece, İ.İ.K.nun 15. maddesinin "Kanunda hilafı yazılı değilse, bütün harç ve masrafların borçluya ait olup neticede ayrıca hükme ve takibe hacet kalmaksızın tahsil olunacağına yönelik hükmü gözardı edilmek sureti ile hatalı hesap yapan bilirkişi raporuna itibar edilerek eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 21.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube