Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
10 NUMARA YAĞ, ARTIK KAÇAK PETROL KAPSAMINDA

YARGITAY 7. Ceza Dairesi, çevre kirliliğine neden olduğu bilinen ve ağırlıklı olarak mazot yerine kullanılan 10 numara yağı "kaçak petrol" kapsamında değerlendirerek, satan gibi "ticari amaçla kullanmak üzere satın alaların" da 2-5 yıl hapis ve 20 bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılmasını istedi. Böylece, 10 numara yağı en çok kullanan kamyoncuların durumu tartışma yarattı ve sanık olmaları gündeme geldi.

Son akaryakıt zamları son birkaç yıldır başka sorunları da beraberinde getirmişti. Yasal mevzuatlardaki boşluklardan yararlanılarak baz yağlardan ve atık yağlardan elde edilen ve akaryakıt olarak kullanılabilen 10 numara yağın tüketiminde meydana gelen artış gerek sektörü gerek ekonomiyi ve çevreyi olumsuz yönde etkiliyordu.

Şimşek’te mücadele sinyali vermişti

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıtdışı ile mücadele eylem planında elde edilen sonuçları açıklamak için düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "10 numara yağda vergi artışı yeterli olmadı, 10 numara ile ilgili olarak çok yakında çok daha radikal tedbirler almayı planlıyoruz" diyerek, ek tedbir sinyali vermişti. Hükümet’ten önce cezai yönden bulunan mevzuat boşluğunu Yargıtay son kararı ile doldurdu. Karar şöyle alındı:

Kaçak yağ satıcılarının davası

Cihanbeyli Sulh Ceza Mahkemesi, kaçak yağ sattıkları gerekçesiyle yargılanan Bekir Ü.ve Murtaza Ü’yü "1705 sayılı ticarette tağşişin men’i ve ihracatın murakabesi ve korunması hakkında kanuna aykırılıktan" para cezasına çarptırdı. İki sanık kararı temyiz etti. Yargıtay 7. Ceza 2010/ 12 bin 957 esas ve 2012/21 bin 934 karar sayılı kararında, 10 numaralı yağı "kaçak petrol" kapsamında değerlendirdi ve mahkeme kararını bozdu. Sanıkların 1705 sayılı kanun kapsamında değil, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’ndaki cezai hükümlere göre 2-5 yılla cezalandırılması istendi. Petrol Piyasası Kanunu’na göre, akaryakıt haricinde kalan solvent, madeni ve baz yağ ve benzeri petrol ürünlerinden elde edilen akaryakıt ve akaryakıt haricinde kalan benzeri petrol ürünlerinin "kaçak petrol" kapsamı içinde sayıldığı vurgulanan kararda "Halk arasında 10 numara yağ olarak bilinen akaryakıta dönüştürülmüş petrol ürününün de kaçak petrol olarak değerlendirilmesi gerekmektedir" denildi.

Karar ne anlama geliyor

Daire kararına göre, bundan böyle 10 numara yağ davaları 5015 sayılı yasa ek 5. madde kapsamında değerlendirilip cezalandırılacak. Kaçak petrolü satışa arz eden gibi satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi de iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılabilecek.

İşte uygulancak yeni cezai hükümler

Yargıtay’ın uygulanmasını istedi ek 5. maddenin "Kaçak petrol ile ilgili ceza hükümleri" aynen şöyle:

"Kaçak petrolü satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Kaçak petrolün ve kaçakçılıkta kullanılan suç araç ve gereçlerinin müsaderesine de hükmolunur. Ulusal markeri yetkisiz olarak üreten, satışa arzeden, satan, yetkisiz kişilerden satın alan, kabul eden, bu özelliğini bilerek nakleden veya bulunduran kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ulusal markerin kimyasal özelliklerini taşımasa bile, bu madde yerine kullanılmak amacıyla üretilen kimyasal terkipler hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır. Kanunen daha ağır cezayı gerektirmeyen hallerde; Kurum tarafından, ek 3 üncü maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, tasfiye edilen kaçak petrolün vergiler dahil satış bedelinin üç katı tutarında ayrıca idarî para cezası verilir."

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube