Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Kastın Aşılması Suretiyle Ölüme Sebebiyet Vermek Hakkında Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2011/6240

K. 2011/8034

T. 19.12.2011

• KASTIN AŞILMASI SURETİYLE ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK ( Maktulün Aldığı Darbe Sayısı ve Yara Dikkate Alındığında Verilen Cezanın Fazla Olduğunun Kabulü Gereği )

• BIÇAKLA YARALAMAYA BAĞLI KANAMA SONUCU ÖLMEK ( Kastın Aşılması Suretiyle Ölüme Sebebiyet Vermek - Belirlenen Cezanın Fazla Olduğu )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Kastın Aşılması Suretiyle Ölüme Sebebiyet Vermek - Belirlenen Cezanın Fazla Olduğu )

• KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA BAĞLI KANAMA NEDENİYLE ÖLÜM ( Kastın Aşılması Suretiyle Ölüme Sebebiyet Vermek - Maktulün Aldığı Darbe Sayısı ve Yara Dikkate Alındığında Verilen Cezanın Fazla Olduğunun Kabulü Gereği )

5237/m. 61, 87

ÖZET : Kastın aşılması suretiyle ölüme sebebiyet vermekten sanığın olay tarihinde bıçakla maktulü tek darbeyle yaraladığı, sol bacakta tarif edilen kesici delici alet yaralanmasına bağlı kanama nedeniyle maktulün öldüğü olayda, yapılan uygulama sırasında, darbe sayısı ve yaranın niteliği dikkate alınarak, alt ve üst sınırlar arasında makul bir temel ceza belirlenmesi yerine 16 yıl hapis cezasına hükmedilerek fazla ceza tayini hukuka aykırıdır.

DAVA : Kastın aşılması suretiyle C.`in ölümüne sebebiyet vermekten sanık İ.K.`nin yapılan yargılanması sonunda hükümlülüğüne ilişkin (Bakırköy Sekizinci Ağır Ceza Mahkemesi )`nden verilen 10.12.2010 gün ve 75/381 sayılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi C.Savcısı, sanık müdafii ile müdahiller vekili taraflarından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık İ.`in kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak suçunun sübutu kabul, oluşa ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdire ve tahrike ilişen cezayı azaltıcı sebeplerinin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip kısmen reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin eksik soruşturmaya, sübuta yönelen, Cumhuriyet Savcısının suç niteliğine ilişen, katılanlar Medine ve Yakup vekilinin eksik incelemeye, suç niteliğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Oluşa ve dosya içeriğine göre; sanık İ.`in, olay tarihinde bıçakla maktulü sol kruriste kesi oluşturacak şekilde tek darbeyle yaraladığı, sol bacakta tarif edilen bu kesici delici alet yaralanmasına bağlı kanama nedeniyle maktulün öldüğü olayda, 12 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası öngören 5237 sayılı TCK`nın 87/4. maddesi son cümlesi ile yapılan uygulama sırasında, darbe sayısı ve yaranın niteliği dikkate alınarak, alt ve üst sınırlar arasında makul bir temel ceza belirlenmesi yerine 16 yıl hapis cezasına hükmedilerek fazla ceza tayini,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün CMUK`nın 321. maddesi uyarınca tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak (BOZULMASINA ), hükmolunan ceza miktarı ve tutuklulukta geçen süre gözönüne alınarak sanık İ.`in tahliye talebinin reddine, 19.12.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube