Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

DANIŞTAY

10. DAİRE

E.2011/3185

K. 2011/1269

T. 31.3.2011

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tam Yargı Davalarında Yetkili Mahkemenin Zararı Doğuran Uyuşmazlığı Çözümlemeye Yetkili Yer İdare Mahkemesi Olduğu - Zararın Akaryakıt Tankerine Yapılan Mühürleme İşleminden Kaynaklanması )

• TAM YARGI DAVALARINDA YETKİ ( Zararı Doğuran Uyuşmazlığı Çözümlemeye Yetkili Yer İdare Mahkemesi Olduğu - Zararın Akaryakıt Tankerine Yapılan Mühürleme İşleminden Kaynaklanması/Maddi ve Manevi Tazminat Davası )

• ZARARIN DOĞDUĞU YER ( Akaryakıt Tankerine Yapılan Mühürleme İşlemi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Tam Yargı Davası/Yetkili Mahkemenin Zararı Doğuran Uyuşmazlığı Çözümlemeye Yetkili Yer İdare Mahkemesi Olduğu )

2577/m. 36/a, 43/1-b

ÖZET : Tam yargı davalarında yetkili mahkemenin zararı doğuran uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili yer idare mahkemesi olduğu kurala bağlanmıştır. Dava konusu olayda da zararın akaryakıt tankerine yapılan mühürleme işleminden kaynaklanması karşısında uyuşmazlığın görüm ve çözümünde, mühürleme işleminin yapıldığı İl İdare Mahkemesi yetkili bulunmaktadır.

DAVA : B... Petrol İnş. Nak. Taah. Teks. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından; davacı şirkete ait tankere yüklenmiş olan akaryakıtın Erzincan İl Özel İdaresi Müdürlüğüne teslimi sırasında yapılan test sonucunda ulusal marker seviyesinin geçersiz çıktığından bahisle mühürlenmesi nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen zarar karşılığı 33.250 TL maddi, 10.000 TL manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`na karşı açılan dava sonucunda, Ankara 15. İdare Mahkemesince; zararın 10.7.2009 tarihinde Erzincan İlinde yapılan mühürleme işleminden kaynaklandığı gerekçesiyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 36/a maddesi uyarınca zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili olan Sivas İdare Mahkemesinin yetkili olduğu yolunda verilen 16.6.2010 tarih ve E:2009/1466, K:2010/815 sayılı yetki ret kararı ile Sivas İdare Mahkemesince; zararın 10.7.2009 tarihinde Erzincan İlinde yapılan mühürleme işleminden kaynaklandığı ancak, mühürleme işleminin davalı idare Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu adına yapıldığı gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 36/a maddesi uyarınca zararı doğuran idari uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili olan Ankara İdare Mahkemesinin yetkili olduğu yolundaki 21.1.2011 tarih ve E:2010/1322, K:2011/47 sayılı yetki yönünden ret kararları üzerine ortaya çıkan yetki uyuşmazlığına ilişkin dosya 2577 sayılı Yasanın 43/1-b maddesi uyarınca incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 2577 sayılı Yasanın 36/a maddesinde, tam yargı davalarında yetkili mahkemenin zararı doğuran uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili yer idare mahkemesi olduğu kurala bağlanmıştır.

Dava konusu olayda da zararın 10.7.2009 tarihinde Erzincan İlinde yapılan mühürleme işleminden kaynaklanması karşısında uyuşmazlığın görüm ve çözümünde 2577 sayılı Yasanın 36/a maddesi uyarınca Sivas İdare Mahkemesi yetkili bulunmaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davanın görüm ve çözümünde Sivas İdare Mahkemesinin yetkili olduğuna, dava dosyasının Sivas İdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın Ankara 15. İdare Mahkemesine ve taraflara bildirilmesine, 31.03.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube