Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

DENETİMLİK SERBESLİK İLE İNFAZ, CEZALARIN İÇTİMASI

Mesajgönderen teoman » 27 Mar 2013, 02:11

YARGITAY 10.CEZA DAİRESİ
Esas No:2013/856
Karar No:2013/1220


İlgili Maddeler:5275 SK 105/A
İlgili Kavramlar:İctima - Denetimli Serbestlik ile infaz


Somut olayda, hükümlü hakkında A. 3. Sulh Ceza Mahkemesi`nce kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan verilen 10 ay hapis cezasından dolayı koşullu salıverilme tarihinin 16.10.2012 olduğu, hükümlünün bu cezasının koşullu salıverilme tarihine kadarki kısmının 6291 sayılı Kanun`la 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun`a eklenen 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına devam edilirken ve bu cezasından dolayı KOŞULLU SALIVERİLME SÜRESİ HENÜZ DOLMADAN, 03.09.2010 TARİHİNDE İŞLEDİĞİ HIRSIZLIK SUÇUNDAN DOLAYI ADANA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ`NCE VERİLEN 10 AY HAPİS CEZASININ KESİNLEŞTİĞİ, BU DURUMDA HER İKİ MAHKÛMİYET HÜKMÜNE KONU CEZALARLA İLGİLİ 5275 SAYILI KANUN`UN 99. MADDESİ GEREĞİNCE GÖREVLİ MAHKEMEDEN TOPLAMA KONUSUNDA KARAR ALINMASI, SONUCUNA GÖRE HÜKÜMLÜ HAKKINDA 5275 SAYILI KANUN`UN 105/A MADDESİNİN UYGULANMA KOŞULLARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİRKEN, “A. İnfaz Hakimliği`nce hükümlünün denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına ilişkin 2011/... dosya ve 2012/... karar sayılı kararının uygulanmasının devamına ve A. 14. Asliye Ceza Mahkemesi`nin 2010/... esas ve 2011/... karar sayılı ilamının infazının denetimli serbestlik tedbirinin sona ermesinden sonra yerine getirilmesine” ilişkin kararına yönelik Cumhuriyet savcısının itirazının kabulü yerine reddine karar verilmesi yasaya aykırı olup, kanun yararına bozma talebine dayanan ihbar yazısında ileri sürülen düşünce bu nedenle yerinde olduğundan; A. 2. Ağır Ceza Mahkemesi`nin 11.06.2012 tarihli ve 2012/...iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince kanun yararına BOZULMASINA, ............, 11.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube