Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

HAGB KARARININ HUKUK DAVASINDA KESİN HÜKÜM TEŞKİL ETMEMESİ

gönderen teoman » 27 Mar 2013, 01:32

T.C
YARGITAY 17 HUKUK DAİRESİ

Tarih:2013
Esas No:2012/10759
Karar No:2013/78


İlgili Maddeler:CMK 231
İlgili Kavramlar:HAGB Kararı Kesin Hüküm teşkil etmemesi.


Taraflar arasındaki rücuan tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-
Davacı vekili, davalıya ait, müvekkiline trafik sigortalı aracın, ehliyetsiz sürücü kullanımında iken yaya Ceren Çelik Kabadayı`ya çarparak ölümüne neden olduğunu, müvekkili şirket tarafından müteveffanın hak sahiplerine 40.000 TL destekten yoksun kalma tazminatı ödendiğini, davalı tarafından müvekkiline 30.000 TL`lik ödeme yapıldığını belirterek bakiye 10.000 TL alacağın ödeme tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, ayrıca davacının ödeme yaptığı tarihe kadar işlemiş faizin de davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, müvekkiline ait araç sürücüsünün tamamen kusurlu olmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kabulüne, 10.000 TL`nin 02/11/2004 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, ayrıca davacıya yapılan 30.000 TL`lik ödemeye kadar geçen sürede (02/11/2004-31/01/2005) işlemiş faiz bedeli 2.728,33 TL`nin davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranlarının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına, ceza dosyasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olması nedeniyle kesinleşmiş bir mahkumiyetten söz edilemeyeceğinden verilen karar hukuk hakimini bağlamayacağına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 720,50 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı Fahri Karapıçak`a geri verilmesine 14/01/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube