Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Polis Okulu Öğrencilerinin Dikkatine!!

Anayasa Mahkemesi  25.4.2001 günlü, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun 15. maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan “…dört katını… ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi hakkındaki kararını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi kararında;

1- 4652 sayılı Kanun’un 15. maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan “…dört katını…  ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

2-  4652 sayılı Kanun’un 15. maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan “…dört katını…  ibaresinin iptal edilmesi nedeniyle, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE açıkladı.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube