Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)ÇOCUK İLE BABA ARASINDA SOYBAĞI KURULMASI ( Ana İle Evlilik Tanıma Evlat Edinme Veya Hakim Hükmüyle Kurulacağı - Evlat Edinme İşlemleri Tamamlanmadan Küçüğün Anne ve Babasının Evlenmesiyle Soybağı İlişkisinin Kurulduğu )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/11536

K. 2011/11972

T. 11.7.2011

• ÇOCUK İLE BABA ARASINDA SOYBAĞI KURULMASI ( Ana İle Evlilik Tanıma Evlat Edinme Veya Hakim Hükmüyle Kurulacağı - Evlat Edinme İşlemleri Tamamlanmadan Küçüğün Anne ve Babasının Evlenmesiyle Soybağı İlişkisinin Kurulduğu )

• EVLAT EDİNME ( İşlemleri Tamamlanmadan Küçüğün Anne ve Babasının Evlenmesiyle Soybağı İlişkisinin Kurulduğu - Soybağının Ana İle Evlilik Tanıma Evlat Edinme Veya Hakim Hükmüyle Kurulacağı )

• EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUK ( Ana ve Babasının Evlenmesiyle Soybağı İlişkisinin Kendiliğinden Kurulacağı - Evlilik İçinde Doğan Çocuklara İlişkin Hükümlere Tabi Olacağı )

4721/m.282/2-3,292,335/1

ÖZET : Çocuk ile baba arasında soybağı ana ile evlilik, tanıma veya hakim hükmüyle kurulur. Soybağı ayrıca evlat edinme yoluyla da kurulur. Evlilik dışında doğan çocuk ana ve babasının birbiriyle evlenmesi halinde kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olur. Evlat edinme işlemleri tamamlanmadan küçüğün anne ve babası, evlenmiş, çocuk ile baba arasında soybağı ilişkisi kurulmuştur.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Çocuk ile baba arasında soybağı ana ile evlilik, tanıma veya hakim hükmüyle kurulur. Soybağı ayrıca evlat edinme yoluyla da kurulur. ( T.M.K. madde 282/2-3 ) Evlilik dışında doğan çocuk ana ve babasının birbiriyle evlenmesi halinde kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olur. ( T.M.K. madde 292 ) Ergin olmayan çocuk ana ve babasının velayeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz. ( T.M.K. madde 335/1 )

Evlat edinme işlemleri tamamlanmadan küçük Ela`nın anne ve babası, evlenmiş, çocuk ile baba arasında soybağı ilişkisi kurulmuştur. Velayet sahibi ana ve babaya husumet yöneltilip, gösterdikleri takdirde delilleri toplanıp sonucu uyarınca karar verilmesi gerekir. Açıklanan husus üzerinde durulmadan eksik hasımla yargılama yapılıp yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükümün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.7.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube