Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Ruhsatsız Tabanca Taşımak Hakkında Yargıtay 8. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2011/11816

K. 2012/23653

T. 5.7.2012

• RUHSATSIZ TABANCA TAŞIMAK (Silah Ustasının Esaslı ve Aletli Müdahalesi ile Arızasının Giderilmesi Halinde Silah Vasfını Kazanabilecek Bir Tabanca Nedeniyle Ruhsatsız Tabanca Taşımak Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )

• ESASLI ARIZA (Ruhsatsız Tabanca Taşıma - Silah Ustasının Esaslı ve Aletli Müdahalesi ile Arızasının Giderilmesi Halinde Silah Vasfını Kazanabilecek Bir Tabanca Nedeniyle Ruhsatsız Tabanca Taşımak Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )

• ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI (Ruhsatsız Tabanca Taşıma Suçu - Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma Seçenek Yaptırıma Karar Verilebilmesi İçin Sanığın Gönüllü Olması Gerektiği )

• KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞTIRILMA (Seçenek Yaptırıma Karar Verilebilmesi İçin Sanığın Gönüllü Olması Gerektiği - Ruhsatsız Tabanca Taşıma Suçu )

5237/m.50/1-f

6136/m.13/4

ÖZET : Ancak bir silah ustasının esaslı ve aletli müdahalesi ile arızasının giderilmesi halinde 6136 sayılı Yasa`ya göre silah vasfını kazanabilecek bir tabanca nedeniyle ruhsatsız tabanca taşımak suçundan mahkumiyet kararı verilemeyeceği gözetilmelidir.

Türkiye Cumhuriyet Anayasası `nın 18. maddesindeki yazılı zorla çalıştırma yasağı ve 5237 sayılı TCK`nın 50/1-f maddesi uyarınca, kamuya yararlı bir işte çalıştırılma seçenek yaptırıma karar verilebilmesi için sanığın gönüllü olması gerekir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,

Ancak;

1- A... Kriminal Polis Laboratuarının 01.05.2007 gün ve 2007/978 sayılı raporuna göre horozun uç kısmının kırılmasını müteakip yeniden kaynak yapıldığı, ancak kırılan parçanın yerine merkezi kaynak yapılmadığı, bu nedenle de horozun fişeğin üzerine merkezi vuramadığı ve çap ve tipine uygun fişekleri patlatamayan dava konusu ruhsatsız silahın, ancak bir silah ustasının esaslı ve aletli müdahalesi ile arızasının giderilmesi halinde 6136 sayılı Yasa`ya göre silah vasfını kazanabileceğinin belirtildiği anlaşılmış olmakla; sanığın ruhsatsız tabanca taşımak suçundan cezalandırılmasına karar verilemeyeceği, ancak 7 adet sağlam mermi taşıması nedeniyle 6136 sayılı Yasa`nın 13/4. madde ve fıkrası uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, suç nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı biçimde anılan maddenin 1. fıkrasına göre mahkumiyetine karar verilmesi,

2- Kabule ve uygulamaya göre de; Türkiye Cumhuriyet Anayasası`nın 18. maddesindeki yazılı zorla çalıştırma yasağı ve 5237 sayılı TCK`nın 50/1-f maddesinde yer alan, kamuya yararlı bir işte çalıştırılma seçenek yaptırıma karar verilmesi için sanığın gönüllü olması koşulu gözetilerek rızası alındıktan sonra Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü`nce belirlenen yerlerde gönüllü çalışmaya karar verilebileceği nazara alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasa`nın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK`nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 05.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube