Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

Yoksulluk nafakası bağlanmasının şartları Türk Medeni Kanunu’nun 1756. Maddesinde düzenleme altına alınmıştır. Madde metni “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. ”hükmünü içermektedir. Yasanın bu düzenlemesi karşısında eğer boşanma neticesinde yoksulluğa düşeceği tespit edilen tarafın kusuru, boşanma da diğer eşten daha ağır değil ise, bu durumda yoksulluk nafakasına hak edebilecektir.  Bu durumda tazminat ödemek zorunda kalan eş kusursuz dahi olsa yoksulluk nafakası ödemek zorunda kalabilir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 04/05/2011 tarih ve 201/2-155 Esas ve 2011/278 Karar sayılı kararı ile; “…Hukuk Genel Kurulu’nda yapılan görüşmeler sırasında, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Özel Dairenin, davalı kadının hakaretlerine karşılık davacının da eşini baba evine bıraktığı, ailesinin evliliğe müdahalesine kayıtsız kaldığı anlaşıldığından evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olan hadiselerde tarafların eşit kusurlu kabul edilmesine, buna göre eşit kusurlu olan davacı (koca) yararına maddi ve manevi tazminat hükmedilmemesine ve tarafların 17.09.2001 doğumlu çocuğu Yunus’un velayetinin de davalı anneye verilmesi gereğine işaret eden bozma gerekçeleri, oybirliği ile benimsenmiştir. …

Şu hale göre, mahkemece tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü ile davalı kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşüp düşmeyeceği hususunun araştırılması ve varılacak sonuca göre de; bu hususun varlığının tespiti halinde davalı yararına geçimi için uygun bir miktarda yoksulluk nafakası takdir edilmesi, aksi halde ise bu koşul gerçekleşmediğinden davanın reddedilmesi gerekirken, oluşa ve dosya kapsamına uygun düşmeyen, davalı kadının daha fazla kusurlu olduğu, gerekçesiyle yoksulluk nafakası isteminin reddedilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.” şeklinde karar verilmiştir.

Söz konusu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararından da anlaşılacağı üzere yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için nafakayı hak edecek tarafın ekonomik ve sosyal durumlarına göre yoksul duruma düşüp düşmeyeceği hususu önem arz etmektedir.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube