Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Vergi Usul Kanununa Muhalefet Hakkında Yargıtay 11. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2008/21718

K. 2011/21383

T. 2.11.2011

• VERGİ USUL KANUNU`NA MUHALEFET ( Hakkında Vergi Tekniği Raporu Bulunan Şirket İle İlgili Olarak Dava Açılıp Açılmadığının Tespit Edileceği )

• VERGİ TEKNİK RAPORU ( Vergi Usul Kanunu`na Muhalefet - Hakkında Vergi Tekniği Raporu Bulunan Şirket İle İlgili Olarak Dava Açılıp Açılmadığının Tespit Edileceği )

• TAHSİLAT MAKBUZU ( Vergi Usul Kanunu`na Muhalefet - Bedelin Satıcının Kasasına ya da Banka Hesabına Girip Girmediğinin Tespit Edileceği )213/m.359

ÖZET : Sanığın yetkilisi olduğu şirket tarafından kullanılan ve sahte olarak düzenlendiği iddia olunup hakkında Vergi Teknik Raporu bulunan Şirket ile ilgili olarak dava açılıp açılmadığı, açıldığının tespiti halinde, getirtilip incelenmesi bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dosyaya intikalinin sağlanması, faturaların gerçek alım satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyeleri, teslim tesellüm belgeleri ve fatura muhteviyatı olan malın bedelinin ödendiğine dair geçerli ödeme belgelerinin varlığı araştırılıp sanık tarafından ibraz edilen tahsilat makbuzları da incelenerek geçerli ödeme belgelerinin varlığı kabul edildiği halde bedelin satıcının kasasına ya da banka hesabına girip girmediğinin tespiti gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın yetkilisi olduğu şirket tarafından kullanılan ve sahte olarak düzenlendiği iddia olunup hakkında Vergi Teknik Raporu bulunan "... İnş. San. Tic. Ltd. Şirketi" ile ilgili olarak dava açılıp açılmadığı, açıldığının tespiti halinde, getirtilip incelenmesi bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dosyaya intikalinin sağlanması, faturaların gerçek alım satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyeleri, teslim tesellüm belgeleri ve fatura muhteviyatı olan malın bedelinin ödendiğine dair geçerli ödeme belgelerinin varlığı araştırılıp sanık tarafından ibraz edilen tahsilat makbuzları da incelenerek geçerli ödeme belgelerinin varlığı kabul edildiği halde bedelin satıcının kasasına ya da banka hesabına girip girmediğinin tespiti, sanığın mal aldığı mükellefin yeterli üretimi, mal girişi yada stoğu olup olmadığı da dikkate alınarak karşılaştırmalı bilirkişi incelemesi yaptırılması ve toplanan tüm deliller değerlendirilerek sonra sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporu esas alınarak yazılı şekilde hüküm tesisi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1 inci maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321 inci maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 02.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube