Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

İKİNCİ DAİRE KARAR

 

Basvuru no: 31724/11

Ali EVGEN v. Türkiye

 

 

12 Subat 2013 tarihinde,

Baskan

Dragoljub Popovic,

Yargıçlar

Paulo Pinto de Albuquerque,

Helen Keller,

Daire Yazı İsleri Müdür Yardımcısı Françoise Elens-Passos’un katılımıyla olusturulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (İkinci Dairesi) Heyeti, 7 Subat 2011 tarihli basvuruyla ilgili yapılan müzakerelerin ardından, taraflar arasında dostane çözüm teklifinin kabul edilmesine iliskin usulüne uygun deklarasyonları da dikkate alarak asağıdaki kararı vermistir:

 

            USUL

            Basvuran, Ali Evgen, Diyarbakır’da ikamet eden, 1974 doğumlu bir Türk vatandasıdır. Basvuran aleyhine yürütülen ceza yargılamasının uzunluğundan dolayısıyla tutukluk süresinin uzunluğundan sikayet etmektedir.

 

            Mahkeme, taraflarca imzalanan dostane çözüm deklarasyonlarını 14 Mayıs 2012 ve 22 Ekim 2012 tarihlerinde almıstır. Bu deklarasyonlara göre, Hükümet basvurana 5 300 Euro (bes bin üç yüz euro) miktar ödemeyi taahhüt etmis ve basvuran, Türkiye aleyhine yaptığı basvurusuna dayanak olusturan olaylarla ilgili diğer her türlü iddiasından vazgeçmistir. Her türlü maddi ve manevi zararı, masraf ve harcamaları kapsayan söz konusu miktar, ödeme tarihinde geçerli olan döviz kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek ve uygulanabilir her türlü vergiden muaf tutulacaktır. Bu miktar, Mahkeme kararının tebliğinden itibaren üç ay içinde ödenecektir. Belirtilen süre içerisinde ödenmediği takdirde, Hükümet sürenin sona erdiği tarihten söz konusu miktarın fiili olarak ödenmesine kadar geçen süre zarfında, Avrupa Merkez Bankası’nın anılan dönem için geçerli olan marjinal kredi faiz oranına üç puanlık bir artıs eklemek suretiyle belirlenecek basit faizi uygulayacağına taahhüt etmektedir. Bu ödeme, davanın kesin olarak sona ermesini sağlayacaktır.

 

            HUKUKİ DEĞERLENDİRME

 

            Mahkeme, tarafların dostane çözüm anlasmasına vardıklarını kaydetmektedir. Mahkeme, dostane çözüm yolunun, isbu Sözlesme ve Protokolleri ile tanınan insan haklarına saygı ilkesinden esinlenilerek olusturulduğu kanısındadır ve ayrıca basvurunun incelenmesinin devamını bu asamada haklı kılan bir neden görmemektedir. Sonuç olarak Sözlesme’nin 39. maddesi uyarınca, bu basvurunun kayıttan düsürülmesi uygundur.

 

            Bu gerekçelerle, Mahkeme, oy birliğiyle, Basvuruyu kayıttan düsürmeye karar vermistir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube