Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Denetim Süresi İçinde Yeniden Suç İşlenmesi Hakkında Yargıtay 15. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2012/10942

K. 2012/45113

T. 10.12.2012

• DENETİM SÜRESİ İÇİNDE YENİDEN SUÇ İŞLENMESİ ( İşlenen Suçlar Açısından da Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verildiğinden Hükmün Açıklanmasına Karar Verilemeyeceği )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Mahkumiyet Hükmünün Hukuki Sonuç Doğurmamasını İfade Ettiği/Doğurduğu Sonuçlar İtibarıyla Karma Özelliğe Sahip Bulunduğu - Davayı Sonuçlandıran Hüküm Niteliğinde Olmadığı )

• DENETİM SÜRESİ İÇİNDE İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanığın Kasten Suç İşlediğine Dair Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararı Bulunmadığı - Hükmün Açıklanmasına Karar Verilemeyeceği )

5271/m.231/11

ÖZET : Sanığın denetim süresi içinde tehdit ve hakaret suçlarını işlediğinden bahisle hükmün açıklanmasına karar verilmiş ise de, işlendiği belirtilen suçlar için de mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, kurulan mahkumiyet hükmünün hukuki bir sonuç doğurmamasını ifade eden ve doğurduğu sonuçlar itibarıyla karma bir özelliğe sahip bulunan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu, davayı sonuçlandıran ve uyuşmazlığı çözen bir ‘hüküm’ niteliğinde olmadığı, dolayısıyla denetim süresi içinde sanığın kasten suç işlediğine dair kesinleşmiş mahkumiyet kararının bulunmadığı gözetilmeksizin uygulama yapılması hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 5271 sayılı CMK`nun 231/11.maddesinde denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmesi halinde, mahkemenin hükmü açıklayacağının belirtildiği, somut olayda sanığın denetim süresi içinde Sincan 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 03/02/2010 tarih 2009/710 Esas 2010/62 Karar sayılı dosyasına konu tehdit ve hakaret suçlarını işlediğinden bahisle hükmün açıklanmasına karar verilmiş ise de, işlendiği belirtilen suçlar için de mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 19.02.2008 gün ve 346-25 sayılı kararında vurgulandığı üzere, kurulan mahkumiyet hükmünün hukuki bir sonuç doğurmamasını ifade eden ve doğurduğu sonuçlar itibarıyla karma bir özelliğe sahip bulunan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu, davayı sonuçlandıran ve uyuşmazlığı çözen bir ‘hüküm’ niteliğinde olmadığı, dolayısıyla denetim süresi içinde sanığın kasten suç işlediğine dair kesinleşmiş mahkumiyet kararının bulunmadığı gözetilmeksizin yazılı şekilde uygulama yapılması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK`nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 10.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube