Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin ``bankanın kredi çeken tüketiciden kestiği dosya masrafı tutarının `haksız şart` oluşturduğu gerekçesiyle geri ödenmesi`` yönündeki kararını onadı.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin ``bankanın krediçeken tüketiciden kestiği dosya masrafı tutarının `haksız şart` oluşturduğu gerekçesiyle geri ödenmesi`` yönündeki kararını onadı. Yüksek Mahkeme`nin kararı, bankalardan kredi çeken tüketiciler için emsal teşkil edecek. 

Bir bankanın Sultanbeyli şubesinden 14 Mayıs 2007`de çektiği 60 ay vadeli 50 bin liralık konut kredisinden ``dosya masrafı`` ve ``komisyon ücreti`` adı altında bin 551 lira kesinti yapılan, 5 Temmuz 2010`da kredisini yeniden yapılandırması sonucu 610 lira kesinti uygulanan Münevver Yahnıcıoğlu, bankanın ``dosya masrafı ve komisyon`` adı altında kredisinden kestiği toplam 2 bin 162 liranın ödenmesi içinbanka aleyhine 26 Mayıs 2011`de dava açtı.

BANKA KESİNTİLERİN YASAL OLDUĞUNU SAVUNDU

Davalı bankanın avukatı tarafından İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi`ne sunulan cevap dilekçesinde, ``davaya konu ücretlerin davacı Yahnıcıoğlu`nun kredi kullandığı ve kredisini yeniden yapılandırdığı tarihler itibariyle Merkez Bankası`na bildirilen `masraf komisyon listeleri`nde belirlenen oranlar dahilinde tahsil edildiği`` belirtilerek, davanın reddi talep edildi.

Davaya bakan İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi, ``konut kredisi sözleşmesi``ni inceledi. Kararda, yeniden yapılandırılan krediyle ilgili sözleşmenin ``ek ödeme`` başlıklı 8. maddesinde, ``müşterinin bakiye borcunu vadelerinden önce ödeyerek hesabı kapatabileceği ve erken ödediği tutarın yüzde 2`si oranında belirlenecek erken ödeme ücretini de bankaya ödeyeceği`` şeklinde hüküm bulunduğu hatırlatıldı.

İYİ NİYET KURALLARINA AYKIRILIK

Yeniden yapılandırılan 14 Haziran 2010 tarihli ödeme planına göre, kredinin 24 bin 436 lira tutarında olduğu, faiz oranının yüzde 0,88, vadesinin 17 ay ve taksit tutarlarının da bin 553 lira olduğunu belirtilen kararda, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun`un 6. maddesindeki ``Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır`` hükmü hatırlatıldı. 

MÜZAKERE EDİLMEDEN HAZIRLANAN SÖZLEŞME

Haksız şartların tüketici için bağlayıcı olmadığını ve şartları önceden hazırlanan sözleşmenin, tüketiciyle müzakere edilmeden hazırlandığının kabul edilmesi gerektiği vurgulanan kararda,``Sözleşme, davacı banka tarafından daha önceden tek taraflı olarak hazırlanmış matbu ve standart sözleşmelerdir. 4077 sayılı yasanın 6. maddesine göre, sözleşmenin bu maddesinin müzakere edilmediğinin kabulü gerekmektedir. Bu hükmün de tüketici aleyhine dengesizlik yarattığı ve iyi niyet kurallarına aykırı olduğu açıktır`` denildi.

Kararda, davacı Münevver Yahnıcıoğlu`ndan, 14 Mayıs 2007 tarihli kredi sözleşmesi nedeniyle bin 551 lira, yeniden yapılandırma talebinde ise 610 lira dosya masrafı ve komisyon ücreti kesintisi yapıldığı ifade edilerek, taraflar arasındaki sözleşmenin 8. maddesi gereğince, erken ödemelerde yüzde 2 tutarında erken ödeme ücretinin tüketiciden tahsil edileceğinin kararlaştırıldığı ve davacının yeniden yapılandırdığı 24 bin 436 liraya göre ödeyeceği yüzde 2`lik erken ödeme tutarının da 488 lira olduğu kaydedildi.

YÜZDE 2`LİK KESİNTİ DIŞINDAKİ TUTARA RED

Davacı Yahnıcıoğlu`ndan toplam 2 bin 162 lira kesinti yapıldığı hatırlatılan kararda, sözleşmenin 8. maddesi gereğince, 488 lira erken ödeme komisyonunun çıkarılmasından sonra kalan bin 673 liranın, 4077 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince ``haksız şart`` kabul edilmesi gerektiği bildirildi.

Kararda, haksız şart tutarının tüketiciye bağlanamayacağı ve 4077 sayılı yasanın 6. maddesine dayanarak davalı bankanın komisyon ücreti talep edemeyeceği vurgulandı. 

Davanın kısmen kabul eden yerel mahkeme, bin 673 liranın davalı bankadan alınıp, davacı Münevver Yahnıcıoğlu`na verilmesine, fazla istemin de reddine karar verdi.

YARGITAY KARARI ONADI

Davalı bankanın avukatı, yerel mahkemenin kararını temyiz etti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi`nin kararını usul ve yasaya uygun bularak, oybirliğiyle onadı. 

Yargıtay`ın ``karar düzeltme yolu`` kapalı olmak üzere taraflara tebliğ edilen kararı, bankalardankredi çeken tüketiciler için ``dosya masrafı`` ya da ``komisyon`` adı altında kesinti yapılma şartlarının oluşturulması ve haksız kesintilerin giderilmesi adına emsal teşkil edecek.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube