Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Zimmet Hakkında 7. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2009/1423

K. 2013/234

T. 14.1.2013

• ZİMMET ( 4389 S.K. Yürürlüğe Girmeden Önce Kamu Bankası Dışındaki Banka Çalışanlarının Banka Parasını Mal Edinme Fiillerinin Zimmet Suçunu Oluşturmayacağı - Emniyeti Suistimal Olarak Değerlendirileceği )

• EMNİYETİ SUİSTİMAL ( 4389 S.K. Yürürlüğe Girmeden Önce Kamu Bankası Dışındaki Banka Çalışanlarının Banka Parasını Mal Edinme Fiillerinin Zimmet Suçunu Oluşturmayacağı - Emniyeti Suistimal Olarak Değerlendirileceği )

• TEDİYE FİŞİ ( Tediye Fişleri Bulunamamış ya da Bulunan Tediye Fişlerinde Mudi İmzası Yok İse Basit Zimmet Tediye Fişlerinde Mudi İmzası Var ve Mudi Yerine Atılan Sahte İmza Aldatıcı İse Nitelikli Zimmet Suçunun Oluşacağı )

• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Banka Çalışanlarının Banka Parasını Mal Edinmesi - İlgili Belgelerin Getirtilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )

• NİTELİKLİ ZİMMET ( Tediye Fişleri Bulunamamış ya da Bulunan Tediye Fişlerinde Mudi İmzası Yok İse Basit Zimmet Tediye Fişlerinde Mudi İmzası Var ve Mudi Yerine Atılan Sahte İmza Aldatıcı İse Nitelikli Zimmet Suçunun Oluşacağı )

765/m.202

4389/m.22

ÖZET : 4389 sayılı Bankalar Kanununun yürürlüğünden önce, kamu bankası dışındaki banka çalışanlarının banka parasını mal edinme fiillerinin zimmet suçunu oluşturmayacağı, bu fiillerin emniyeti suistimal suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmelidir.

Tediye fişleri bulunamamış ya da bulunan tediye fişlerinde mudi imzası yok ise, basit zimmet; tediye fişlerinde mudi imzası var ve mudi yerine atılan sahte imza aldatıcı ise, nitelikli zimmet suçunun oluşacağı nazara alınmalıdır. İlgili belgeler getirtilerek bilirkişi incelemesi yaptırılmalıdır.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-23.06.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4389 sayılı Bankalar Kanununun yürürlüğünden önce, kamu bankası dışındaki banka çalışanlarının banka parasını mal edinme fiillerinin zimmet suçunu oluşturmayacağı, bu fiillerin emniyeti suistimal suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, bu tarihten önce işlenen mal edinme eyleminin de Bankalar Kanununun yürürlüğünden sonra gerçekleşen eylemlerle birlikte değerlendirilmesi,

2-Tediye fişleri kullanılarak banka parasının zimmete geçirilmesinde fiilin, basit/nitelikli zimmet suçunu oluşturup oluşturmayacağının değerlendirilmesi bakımından;

Tediye fişleri bulunamamış ya da bulunan tediye fişlerinde mudi imzası yok ise, basit zimmet; tediye fişlerinde mudi imzası var ve mudi yerine atılan sahte imza aldatıcı ise, nitelikli zimmet suçunun oluşacağı nazara alınıp, buna göre 23.06.1999 tarihi ve sonrasında gerçekleştirilen zimmet eylemlerine ilişkin işlemlere ait tüm belgeler getirtilip, konusunda uzman bilirkişilere inceleme yaptırılarak, sanık tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen fiillerin basit/nitelikli zimmet olup olmadıkları açıklığa kavuşturulduktan sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdiri gerekirken, eksik soruşturma ve inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz dilekçesi ile duruşmalı inceleme sırasında ileri sürdüğü temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, 14.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.   

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube