Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İCRA DAVALARI DEPARTMANI

 

İCRA DAVALARI DEPARTMANI KONULARI

 

İCRA HUKUKU DAVASI VE KONULARI

1.      Borca itiraz davası,

2.      İmzaya itiraz davası,

3.      Şikayet davası,

4.      İtirazın kaldırılması davası,

5.      İtirazın kaldırılması ve tahliyeye ilişkin dava,

6.      İhalenin feshi (satış) davası,

7.      Kıymet takdirine itiraz davası,

 

İCRA CEZA DAVALARI VE KONULARI

1.      Alacaklısını zarara sokma kastıyla mevcudunu eksiltme suçu davası,

2.      Kendi fiiliye aczine sebebiyet verme ve durumunu bilerek ağırlaştırma suçu ,

3.      İflas ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin etme suçu,

4.      Konkordato ve uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmada yetkili kişileri hataya düşürme ve yapılandırma koşullarına uymama suçu davası,

5.      Yedieminliği suiistimal suçu davası,

6.      Müflisin mallarını vermeme suçu davası,

7.      Gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçu davası,

8.      Taahhüdü ihlal davası,

9.      Nafaka yükümlülüğüne uymama suçu davası,

10. Çocuk teslimi emrine muhalefet suçu davası,

11. Mal beyanında bulunmama suçu davası,

12. Ticareti usulsüz terk suçu davası,

13. Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların durumuna ilişkin davalar

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube