Hande TEMELTAŞI

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ankara Üniversitesi Sos. Bil. Enst. Özel Hukuk (Yüksek Lisans)

Gördüğü Eğitimler

Ankara Barosu “Aktüerya Hukuku Sertifika Programı” 2012

Ankara Barosu Adli Yardım Merkezi, “Adli Yardım Semineri” 2013

Ankara Barosu “Evliliğin Sona Ermesinin Ekonomik Sonuçları” 2013

Ankara Barosu CMK Merkezi, “CMK Semineri” 2013

TÜRAVAK “Aile Hukuku İleri Eğitim Sertifika Programı” 2015

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, “Mal Rejimleri ve Uygulamaları” 2016

handetemeltasi@baytokhukuk.com