Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Töre Saiki İle Tasarlayarak Kardeşini Öldürmek Suçu Hakkında Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2011/5057

K. 2012/3350

T. 30.4.2012

• TÖRE SAİKİ İLE TASARLAYARAK KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEK ( Ailesinin İzni Olmadan Kaçarak Evlenen Maktulün Eşinden Başlık Parası İstendiği - Ödenmeyince Sanığın Soğukkanlılıkla Kızkardeşini Öldürdüğü/Suçun Gerçekleştiği )

• KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEK ( Ailesinin İzni Olmadan Kaçarak Evlenen Maktulün Eşinden Başlık Parası İstendiği - Ödenmeyince Sanığın Soğukkanlılıkla Kızkardeşini Öldürdüğü/Töre Saiki İle Tasarlayarak Kardeşini Öldürme Suçunun Oluştuğu )

• AİLESİNİN İZNİ OLMADAN EVLENEN MAKTULÜN BAŞLIK PARASININ ÖDENMEMESİ NEDENİYLE ÖLDÜRÜLMESİ ( Sanığın Soğukkanlılıkla Kızkardeşini Öldürdüğü - Töre Saiki İle Tasarlayarak Kardeşini Öldürme Suçunun Oluştuğu )

• BİRDEN FAZLA NİTELİKLİ HALİN GERÇEKLEŞMESİ ( Ailesinin İzni Olmadan Kaçarak Evlenen Maktulün Eşinden Başlık Parası İstendiği - Ödenmeyince Sanığın Soğukkanlılıkla Kızkardeşini Öldürdüğü - Sanığın Töre Saiki İle Tasarlayarak Kardeşini Öldürme Suçundan Cezalandırılacağı )

5237/m. 82

ÖZET : Maktul ile sanığın kardeş oldukları, maktulün, ailesinin rızasını almadan adı geçen ile kaçarak evlendiği, yöresel örf ve adet gereği sanığın ailesinin, maktulün eşinden barışmak için başlık parası istediği, paranın ödenmemesi nedeniyle aile şeref ve namusunu kurtarmak saikiyle maktulü öldürmeye karar verip, olaydan bir gün önce sanığın, oturduğu yeri tespit ettikten sonra aralarında hiçbir konuşma geçmeksizin maktulü uzun namlulu silah ile vurarak öldürdüğü olayda; sanığın, maktulü öldürmeye önceden karar vermesi, bu kararında sebat ve ısrar gösterip aradan geçen ve tasarlamanın varlığı için yeterli olan zamana rağmen soğukkanlılıkla eylemini gerçekleştirmesi karşısında, töre saikiyle ve tasarlayarak kardeşini öldürme suçundan cezalandırılması gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- Sanık Y.`ın konut dokunulmazlığını ihlal suçu yönünden;

Sanık hakkında kurulan hükümde; suçun silahla işlenmesine rağmen TCK`nın 119/1-a maddesinin uygulanmayarak eksik ceza tayini yasaya aykırı ise de, aleyhe temyiz bulunmadığından bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.

2- Sanık Y.`ın kardeşini töre saiki ile öldürme, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla öldürme, konut dokunulmazlığını ihlal ve 6136 sayılı Yasa`ya aykırılık suçlarından mahkumiyetine dair kurulan hükümlerin incelenmesinde;

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Y.`ın suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla öldürme, konut dokunulmazlığını ihlal ve 6136 sayılı Yasa`ya aykırılık suçlarının nitelikleri tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde eleştiri ve bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin temyiz dilekçesinde ve duruşmalı incelemede yetersiz gerekçeye, sübuta, suç niteliğine vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,

a) Sanık Y.`ın bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla öldürme, konut dokunulmazlığını ihlal ve 6136 sayılı Yasa`ya aykırılık suçlarından mahkumiyetine dair kurulan öldürme suçu yönünden re`sen de temyize tabi olan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,

b) Sanık Y.`ın kardeşini töre saiki ile öldürme suçundan mahkumiyetine dair kurulan hüküm yönünden;

Oluşa ve dosya içeriğine göre; maktul D. ile sanığın kardeş oldukları, maktulün, ailesinin rızasını almadan M...`nin K... ilçesinde oturan E.`la kaçarak evlendiği, yöresel örf ve adet gereği sanık Y.`ın ailesinin, maktulün eşinden barışmak için başlık parası istediği, paranın ödenmemesi nedeniyle aile şeref ve namusunu kurtarmak saikiyle maktulü öldürmeye karar verip, olaydan bir gün önce sanığın, İ...`den M...`nin K... ilçesine geldiği, oturduğu yeri tespit ettikten sonra aralarında hiçbir konuşma geçmeksizin maktulü uzun namlulu silah ile vurarak öldürdüğü olayda; sanığın, maktulü öldürmeye önceden karar vermesi, bu kararında sebat ve ısrar gösterip aradan geçen ve tasarlamanın varlığı için yeterli olan zamana rağmen soğukkanlılıkla eylemini gerçekleştirmesi karşısında, töre saikiyle ve tasarlayarak kardeşini öldürme suçundan TCK`nın 82/1-a-d-k maddeleri uyarınca cezalandırılması yerine suç vasfının yanlış tayini sonucu aynı Yasa`nın 82/1-d-k maddeleri gereğince töre saikiyle kardeşini öldürme suçundan yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz dilekçesinde ve duruşmalı incelemedeki itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün CMUK 321. madde gereğince tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak ( BOZULMASINA), hükmolunan ceza miktarı ve tutuklulukta geçen süre gözönüne alındığında sanık müdafiinin tahliye talebinin reddine, 30.04.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube