Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YEDİ EMİNLİK -SAKLAMA SÖZLEŞMESİ 6098 SAYILI YASANIN 561.BU HUSUSUN ÇÖZÜMÜ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE DEĞİL,GENEL MAHKEMEYE AİTTİR

T.C YARGITAY 
13.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016 / 26878 
Karar: 2016 / 24163 
Karar Tarihi: 23.12.2016

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki yedieminlik ücretinden kaynaklanan alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARAR

Davacı; davalının borçlu olduğu ... 8.İcra dosyasından borçluya ait 9 adet gaz altı kaynak makinesi haciz edildiğini ve davacıya yediemin olarak bırakıldığını, alacaklının satış istemediği için haczin düştüğünü ve haczin düşmüş olmasına rağmen borçlunun malları almamasından dolayı 3 yıldan uzun süredir malları muhafaza etmeye devam ettiğini, bu sebeple saklama hizmetine karşılık, şimdilik 100 TL alacağın icra takibinin tebliği tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsilini talep etmiştir.

Davalı cevap vermemiştir.

Dava, yedieminlik ücreti alacağına ilişkin olup Mahkemece; davanın görevli ... İcra Hukuk Mahkemesi`nde açılması gerektiği hususu kabulü ile dava dilekçesinin 6100 sayılı HMK`nın 114/1-c ve 115/1 maddeleri uyarınca görevsizlik nedeniyle usulden reddine, karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir. 

Taraflar arasındaki hukuki ilişki 6098 sayılı yasanın 561. ve devamındaki maddelerde düzenlenen saklama sözleşmesi kapsamında olup, bu hususun çözümü genel mahkemeye aittir. Bu nedenle davanın esası incelenerek ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 29,20 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 23/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube