Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU HAKKINDA YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ KARARI

T.C YARGITAY

1.Ceza Dairesi

Esas: 2012 / 998

Karar: 2012 / 5831

Karar Tarihi: 14.08.2012

 

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU - SANIĞIN ŞİZOFRENİ HASTASI OLDUĞU İDDİASI - CEZAİ EHLİYETİ AZALTACAK VEYA ORTADAN KALDIRACAK ŞEKİLDE AKIL HASTALIĞININ BULUNUP BULUNMADIĞI - RAPORA GÖRE HUKUKİ DURUMUNUN TAYİN EDİLMESİ GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Sanık müdafii tarafından sanığın şizofreni hastası olduğunun iddia edilmesi ve A... E... Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından müşahade altına alınmadan sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun bildirilmesi karşısında; sanığın Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesinde müşahade altına alınarak, düzenlenecek raporla birlikte Adli Tıp .. İhtisas Kuruluna gönderilmesi, cezai ehliyetini azaltacak veya ortadan kaldıracak şekilde akıl hastalığının bulunup bulunmadığına yönelik rapor alınması, düzenlenen raporlar arasında çelişki çıkması halinde ise belirtilen raporlarla birlikte Adli Tıp Genel Kuruluna gönderilerek muayenesinin yapılmasının sağlanmasıyla buraca düzenlenecek rapora göre hukuki durumunun tayin edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.(5271 S. K. m. 331)

Dava: Adli ara verme nedeniyle 5271 sayılı CMK.nun 331/3 maddesi gereğince acele ve tutuklu işleri görmeye yetkili Nöbetçi Ceza Kurulunca incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Karar: Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Muhittin`in kasten öldürme ve 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların nitelikleri tayin, tahrike ve takdire ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin bulunmadığı takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin duruşmalı incelemede ve temyiz dilekçesinde haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanık müdafii tarafından sanığın şizofreni hastası olduğunun iddia edilmesi ve Adana Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından müşahade altına alınmadan sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun bildirilmesi karşısında; sanığın Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesinde müşahade altına alınarak, düzenlenecek raporla birlikte Adli Tıp 4. İhtisas Kuruluna gönderilmesi, cezai ehliyetini azaltacak veya ortadan kaldıracak şekilde akıl hastalığının bulunup bulunmadığına yönelik rapor alınması, düzenlenen raporlar arasında çelişki çıkması halinde ise belirtilen raporlarla birlikte Adli Tıp Genel Kuruluna gönderilerek muayenesinin yapılmasının sağlanmasıyla buraca düzenlenecek rapora göre hukuki durumunun tayin edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, kısmen re`sen de temyize tabi hükümlerin CMUK.nun 321 inci maddesi uyarınca tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 14.08.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube