Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

TEHDİT SUÇUNA İLİŞKİN YARGITAY 5. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C YARGITAY

5.Ceza Dairesi

Esas: 2012 / 6709

Karar: 2013 / 9443

Karar Tarihi: 30.09.2013

 

TEHDİT SUÇU - ESASA İLİŞKİN BİLGİSİ OLAN KİŞİNİN TANIK OLARAK DİNLENİLMESİ GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ -

MÜŞTEKİ HAKKINDAKİ ZORLA GETİRME KARARININ AKIBETİ BEKLENMEDEN VE BEYANLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ GİDERİLMEDEN HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Olayda dosya içeriğinden, esasa ilişkin bilgisi olduğu anlaşılan Ş.K. `ın tanık olarak dinlenilmesi gerektiği gözetilmeden, müşteki E. Ö.  hakkındaki zorla getirme kararının akıbeti beklenmeden ve dinlenilmesinden de vazgeçilmeden, ayrıca müşteki R. K.`nın soruşturma aşamasındaki beyanında, sanıktan faiz ile borç aldığı tarihi …. yılı, mahkemedeki beyanında ise … yılı olarak belirtilmesine karşın aradaki bu çelişki giderilmeden eksik inceleme ile hüküm kurulması ve sanığın, aynı suçu birden fazla müştekiye karşı işlemiş olduğu kabul edilmesi karşısında, verilen cezanın 5237 Sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince arttırılmaması yasaya aykırı olmuştur.(1412 S. K. m. 317) (5271 S. K. m. 233, 234) (5237 S. K. m. 43)

Dava: Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi;

Tehdit ve hakaret suçlarına ilişkin hükmü suçtan doğrudan zarar görmeyen Hazine vekilinin temyiz yetkisi bulunmadığından, 5320 sayılı Yasanın 8/1 ve 1412 sayılı CMUK`nın 317. maddesi uyarınca temyiz isteminin reddine, incelemenin katılan vekili ve sanık müdafiin tefecilik suçuna yönelik temyiz itirazları ile sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Karar: Sanık hakkında tefecilik suçundan kamu davası açıldığı, Hazinenin bu suçun mağduru olduğu, bu sıfatının gereği olarak 5271 sayılı CMK`nın 234/1-b maddesi gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, iddianamenin ve duruşma gününün tebliğ edilmemesi suretiyle aynı Yasanın 233 ve 234. maddelerine aykırı davranılması,

Dosya içeriğinden, esasa ilişkin bilgisi olduğu anlaşılan Ş. K.`ın tanık olarak dinlenilmesi gerektiği gözetilmeden, müşteki E. Ö. hakkındaki zorla getirme kararının akıbeti beklenmeden ve dinlenilmesinden de vazgeçilmeden, ayrıca müşteki R. K.`nın soruşturma aşamasındaki beyanında, sanıktan faiz ile borç aldığı tarihi 2007 yılı, mahkemedeki beyanında ise 2004 yılı olarak belirtilmesine karşın aradaki bu çelişki giderilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kabule göre de;

Sanığın, aynı suçu birden fazla müştekiye karşı işlemiş olduğu kabul edilmesi karşısında, verilen cezanın TCK`nın 43/2. maddesi gereğince arttırılmaması,

 

Sonuç: Kanuna aykırı, sanık müdafiin ve Hazine vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK`nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 30.09.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube