Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/21952

K. 2013/25214

T. 06.11.2013

* İHTİYATİ TEDBİRE İTİRAZ ( Davalı-Davacının Taşınmaza Konulan İhtiyati Tedbire Yönelik İtirazı Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

* BANKA HESABINA İHTİYATİ TEDBİR KONULMASI ( Maddi ve Manevi Tazminat İle Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak Nedeniyle - Para Alacağı Olduğundan İhtiyati Hacze Konu Olabileceği/Tedbir Kararının Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )

* PARA ALACAĞI ( Maddi ve Manevi Tazminat İle Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak Nedeniyle Banka Hesabı Hakkında Verilen İhtiyati Tedbir Kararı - Para Alacağı Olduğundan İhtiyati Hacze Konu Olabileceği )

* İHTİYATİ HACİZ ( Maddi ve Manevi Tazminat İle Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak Nedeniyle Banka Hesabı Hakkında Verilen İhtiyati Tedbir Kararı - Para Alacağı Olduğundan İhtiyati Hacze Konu Olabileceği/Tedbir Kararının Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )

2004/m.257

6100/m.389

ÖZET : Aleyhine ihtiyati tedbir istenen davalı-davacının taşınmaza konulan ihtiyati tedbire yönelik itirazı hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi isabetsizdir. Davacı-davalı kadının açmış olduğu davada maddi ve manevi tazminat ile katılma alacağına ilişkin talebi yönünden davalı-davacının banka hesaplarında bulunan paranın 1/2`sine ihtiyati tedbir konulmuştur. Davacı-davalının alacağı esasında bir para alacağı olduğuna göre, para alacakları hakkında bu istemleri için ihtiyati tedbir değil, ihtiyati haciz isteyebileceği gözetilerek tedbir kararının kaldırılması talebinin kabulü gerekmektedir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sırasında mahalli mahkemece ihtiyati tedbir kararına itiraz üzerine verilen 25.06.2013 tarihli "ihtiyati tedbir kararına itirazın reddine" dair hüküm davalı-davacı (koca) tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Aleyhine ihtiyati tedbir istenen davalı-davacı H.`in taşınmaza konulan ihtiyati tedbire yönelik itirazı hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi doğru görülmemiştir.

2-Mahkemece davacı-davalı kadının açmış olduğu davada maddi ve manevi tazminat ile katılma alacağına ilişkin talebi yönünden davalı-davacının banka hesaplarında bulunan paranın 1/2`sine ihtiyati tedbir konulmuştur. Davacı-davalının maddi ve manevi tazminat ile mal rejiminden kaynaklanan alacağı esasında bir para alacağı olduğuna göre, para alacakları hakkında bu istemleri için ihtiyati tedbir değil, İcra ve İflas Kanununun 257 ve devamı maddeleri gereğince ihtiyati haciz isteyebileceği gözetilerek tedbir kararının kaldırılması talebinin kabulü yerine reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 1. ve 2. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 06.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. BAYTOK HUKUK BÜROSU


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube