Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TARAF TEŞKİLİ ( Manevi Tazminat - Davalının Özel Hukuk Tüzel Kişisi veya Bir Firma Ünvanı Niteliğinde Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Taraf Teşkilinin Sağlanması ve Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerektiği )

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/909

K. 2012/1030

T. 30.1.2012

• MANEVİ TAZMİNAT ( Taraf Ehliyeti Dava Koşulu Niteliğinde Olup Mahkemece Re`sen Gözönünde Bulundurulması Gerektiği - Davalının Özel Hukuk Tüzel Kişisi veya Bir Firma Ünvanı Niteliğinde Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )

• TARAF EHLİYETİ ( Dava Koşulu Niteliğinde Olup Mahkemece Re`sen Gözönünde Bulundurulması Gerektiği - Manevi Tazminat )

• TARAF TEŞKİLİ ( Manevi Tazminat - Davalının Özel Hukuk Tüzel Kişisi veya Bir Firma Ünvanı Niteliğinde Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Taraf Teşkilinin Sağlanması ve Uyuşmazlığın Çözümlenmesi Gerektiği )

6100/m.27

ÖZET : Dava, manevi tazminat istemidir. Taraf ehliyeti, dava koşulu niteliğinde olup; mahkemece re`sen gözönünde bulundurulmalıdır. Dava dilekçesinde, "... Dersanesi" davalı olarak gösterilmiş ve aleyhine hüküm kurulmuştur. Dosya kapsamından, bu davalının özel hukuk tüzel kişisi veya bir firma ünvanı niteliğinde olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Bu yönün araştırılması, sonucuna göre taraf teşkilinin sağlanması ve uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekir.

DAVA : Davacı M. Ç. vekili tarafından, davalı Y... K... Dersanesi aleyhine 08/12/2009 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 12/05/2011 günlü kararın Yargıtay`ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Taraf ehliyeti, dava koşulu niteliğinde olup; mahkemece re`sen gözönünde bulundurulmalıdır.Dava dilekçesinde, "Y... K… Dersanesi" davalı olarak gösterilmiş ve aleyhine hüküm kurulmuştur. Dosya kapsamından, bu davalının özel hukuk tüzel kişisi veya bir firma ünvanı niteliğinde olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Bu yönün araştırılması, sonucuna göre taraf teşkilinin sağlanması ve uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekir. Karar, açıklanan nedenle yerinde görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 30.01.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube