Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2009/7733

K. 2011/6973

T. 22.11.2011

DAVA : Sinan Ay`ı kasten öldürmeye teşebbüsten, şantajdan, Tuncer Kuşcu`yu kasten yaralamaktan ve izinsiz silah taşımaktan sanık Adem Karcı, hakaretten ve tehditten sanık Sinan Ay`ın yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine dair (denizli) İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 25.11.2008 gün ve 352/380 Sayılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi C.Savcısı, sanık müdafiiyle müdahil-sanık taraflarından istenilmiş, sanık Adem müdafii duruşma da talep etmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğnameyle Dairemize gönderilmekle; kararda açıklanan sebeple duruşmasız olarak incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

KARAR : TÜRK MİLLETİ ADINA

Sanık Adem hakkında hükmolunan cezaların sürelerine göre müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin:

Katılan-sanık Adem müdafiinin yasal süre içerisinde verdiği dilekçesinde hükmü sadece "sanık müdafii" sıfatıyla temyiz ettiği halde, yasal süreden sonraki 10.3.2009 tarihli dilekçesiyle ayrıca "katılan vekili" sıfatıyla da temyiz başvurusunda bulunduğu anlaşılmakla, yasal süresinden sonraki "katılan vekili" sıfatıyla yaptığı temyiz isteminin;

Katılan Sinan`ın, 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık suçundan kurulan hükmü temyize yetkisi bulunmadığından, bu suçtan sanık Adem hakkında kurulan hükme yönelik katılanın temyiz isteminin;

Sanık Sinan hakkında hakaret suçundan verilen para cezasına dair mahkumiyet hükmü, 21.7.2004 tarihli 5219 Sayılı Kanunla değişik C.M.U.K.nun 305/1 maddesi uyarınca kesin nitelikte olup, temyizi mümkün olmadığından, sanık müdafiinin temyiz C.M.U.K.nun 317 ve 318 inci maddeleri uyarınca reddine karar verilmiştir.

Temyiz kapsamına göre; Sanık Adem hakkında Kasten İnsan Öldürmeye Teşebbüs, Şantaj, Kasten Yaralama ve 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık, sanık Sinan hakkında Tehdit suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde;

Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulu`nun 17.2.2009 tarih ve 2008/1-172 Esas,2009/26 Sayılı kararında açıklandığı üzere; sanık Adem`in hazır bulunmadığı 25.11.2008 tarihli celsede, hükümden önce son sözün hazır bulunan müdafiine verilmemesi suretiyle C.M.K. 216/3 üncü maddesine aykırı davranılması,

Sanık Adem hakkında Şantaj ve 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık, sanık Sinan hakkında tehdit suçlarından kurulan hükümler yönünden; 5237 Sayılı T.C.K.nun 82 nci maddesinin uygulanması sırasında sanıkların duruşmadaki tutum ve davranışları, aynı Kanunun 50. maddesinin uygulanması sırasında ise sanıkların kişilik özellikleri olumlu değerlendirildiği halde, aynı hususlar bu kez olumsuz değerlendirilerek haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmek suretiyle çelişki yaratılması,

SONUÇ : Usule aykırı olup, sanık Adem müdafiileriyle katılan-sanık Sinan`ın ve Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden, diğer yönleri incelenmeksizin, hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi C.M.U.K.nun 321 inci maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 22.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.kazanci.com

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube