Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçu Hakkında Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2009/3222

K. 2010/1107

T. 24.2.2010

• ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Hükmün Tebliğinden İtibaren Bir Hafta İçinde Hükmü Veren Mahkemeye Bir Dilekçe Verilmesi veya Zabıt Kâtibine Yapılacak Beyanla Hükmün Temyiz Edilebileceğini Gösterir Açıklamalı Tebligat İle Hüküm Tebliğ Edilmesi Gerektiği )

• HÜKMÜN TEBLİĞİ ( Tebliğinden İtibaren Bir Hafta İçinde Hükmü Veren Mahkemeye Bir Dilekçe Verilmesi veya Zabıt Kâtibine Yapılacak Beyanla Hükmün Temyiz Edilebileceğini Gösterir Açıklamalı Tebligat İle Hüküm Tebliğ Edilmesi Gerektiği )

• KANUN YOLU ( Hüküm Fıkrasında Kanun Yoluna Başvuru Şekli Usule Uygun Şekilde Gösterilmesi Gerektiği )

5271/m.34, 40, 231

ÖZET : Hüküm fıkrasında kanun yoluna başvuru şekli usule uygun şekilde gösterilmelidir. Mağdur ve şikayetçilere eski hale getirme haklarını kullanabilmeleri açısından hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine yapılacak beyanla hükmün temyiz edilebileceğini gösterir açıklamalı tebligat ile hüküm tebliğ edilmelidir.

DAVA : Adam öldürmeye teşebbüs ve yaralamaya teşebbüs suçlarından Mehmet hakkında verilen hüküm; dairemizce onanarak kesinleşmiş olup 01.06.2005 tarihinde 5237 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi nedeniyle yeniden duruşma açılarak TCK`nun 81, 35, 62, 456/4, 62, 457/1 ( 2 kez ) maddeleri gereğince hükümlülüğüne dair ( TOKAT ) Ağır Ceza Mahkemesi`nden verilen 21/06/2006 gün ve 2/191 sayılı kararın Yargıtay`ca incelenmesi hükümlü vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C. Başsavcılığı`ndan tebliğname ile dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : Hükmolunan ceza miktarı dikkate alınarak, sanık müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin CMUK`nun 318 maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

Anayasa`nın 40/2, 1412 sayılı CMUK`nun halen yürürlükte olan 310. maddesi ile 5271 sayılı CMK`nun 231, 234 ve 34/2. maddelerine aykırı olarak hüküm fıkrasında kanun yoluna başvuru şekli yöntemince gösterilmediğinden; dairemizin 18.09.2008 gün ve 7179/6519 sayılı kararı ile mağdur-katılan Mehmet vekili ile mağdur-şikayetçiler ibrahim ve Ömer`e yasa yoluna başvuru şeklini gösterir açıklamalı bildirimde bulunulması istenildiği halde, yapılan tebligata ilişkin belgenin incelenmesinde; belgede "... hükmü veren mahkemeye dilekçe verilmesi..." ibaresi yer aldığı halde "zabıt kâtibine yapılacak bir beyanla da hükmü temyiz edebileceği"ne dair açıklamaya yer verilmediği anlaşılmakla;

SONUÇ : Mağdur-katılan Mehmet vekili ile mağdur-şikayetçiler ibrahim ve Ömer`e CMK`nun 40. maddesi uyarınca eski hale getirme haklarını kullanabilmeleri açısından 1412 Sayılı Yasanın halen yürürlükte olan 310/1-2. maddesi uyarınca "hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine yapılacak bir beyanla hükmü temyiz edebileceği"ni gösterir açıklamalı tebligat ile birlikte hükmün tebliği ile, tebligatı gösteren belgeler ve verilirse temyiz dilekçeleri ile ve bu halde ek tebliğname düzenlendikten sonra dosyanın dairemize iadesi için mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı`na ( TEVDİİNE ), 24.02.2010 gününde oybirliği ile karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube