Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN YARALANMA NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’ndan Alınacak Rapor İle Davacının İş Göremezlik Oranı Belirlenerek İş Göremezlik Zararı ve Manevi Tazminat Miktarlarının Saptanması Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6478

K. 2013/5709

T. 27.3.2013

• TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN YARALANMA NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’ndan Alınacak Rapor İle Davacının İş Göremezlik Oranı Belirlenerek İş Göremezlik Zararı ve Manevi Tazminat Miktarlarının Saptanması Gerektiği )

• TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Yaralanma Nedeniyle Uğranılan Maddi ve Manevi Zararın Ödetilmesi Talebi - Adli Tıp Kurumu Üçüncü İhtisas Kurulundan Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğüne Uygun Olarak Maluliyet Raporu Alınması Gerektiği )

• ADLİ TIP KURUMU 3. İHTİSAS KURULU ( Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Hususunda Bilimsel ve Teknik Görüşlerini Mahkemeye Bildirmekle Görevli Kılındığı - Davacının Yaşı ve Meslek Grubu Dikkate Alınarak Maluliyet Raporu İle Davacının İş Göremezlik Oranı Belirleneceği )

• MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Yaralanma Nedeniyle Tazminat Talebi - Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Hususunda Bilimsel ve Teknik Görüşlerini Mahkemeye Bildirmekle Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun Görevli Kılındığı/Burdan Rapor Alınacağı )

2659/m.16/II-c

818/m.41, 47

ÖZET : Dava, trafik kazasından kaynaklanan yaralanma nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Adli Tıp Kurumu Kanununun 16/II-c bendi uyarınca Adli Tıp Kurumu Üçüncü İhtisas Kurulu “meslekte kazanma gücü kaybı” hususunda bilimsel ve teknik görüşlerini mahkemeye bildirmekle görevli kılınmıştır. Anılan bu hükme göre davacının yaşı ve meslek grubu dikkate alınarak maluliyet raporu İstanbul Adli Tıp Kurumu Üçüncü İhtisas Kurulundan Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğüne uygun olarak alınmalıdır. Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’ndan alınacak rapor ile davacının iş göremezlik oranı belirlenerek, iş göremezlik zararı ve manevi tazminat miktarlarının buna göre saptanması gerekir.

DAVA : Davacı S.B. vekili tarafından, davalı H.K. aleyhine 18/05/2005 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 30/12/2011 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, trafik kazasından kaynaklanan yaralanma nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, dava kabul edilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacının dava dışı arkadaşının motosikletinin arkasında yolcu olarak seyir halinde iken, davalının kullandığı araçla motosiklete arkadan çarpması sonucu yaralanması nedeniyle , maddi ve manevi tazminat istemli eldeki dava açılmıştır. Davalı davanın reddini savunmuştur.

Yerel mahkemece, Adana Adli Tıp Şube Müdürlüğünün, Silifke Devlet Hastanesine ait 22/07/2010 tarihli ortopedi raporunu nazara alarak, davacı muayene edilmeksizin düzenlenen raporuna itibar edilmiş, davacının %13 oranında malul kaldığı benimsenerek alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 16/II-c bendi uyarınca Adli Tıp Kurumu Üçüncü İhtisas Kurulu “meslekte kazanma gücü kaybı” hususunda bilimsel ve teknik görüşlerini mahkemeye bildirmekle görevli kılınmıştır. Anılan bu hükme göre davacının yaşı ve meslek grubu dikkate alınarak maluliyet raporu İstanbul Adli Tıp Kurumu Üçüncü İhtisas Kurulundan Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğüne uygun olarak alınmalıdır.

Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’ndan alınacak rapor ile davacının iş göremezlik oranı belirlenerek, iş göremezlik zararı ve manevi tazminat miktarlarının buna göre saptanması gerekir. Mahkemece Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü`ne uygun biçimde hazırlanmayan maluliyet raporuna itibar edilmesi doğru olmamış kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 27.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube