Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Güveni Kötüye Kullanma Suçu Hakkında Yargıtay 15. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2011/25939

K. 2013/9411

T. 21.5.2013

• GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Kaçak Hat Çekmek/Katılanın Kabloyu Çekeni Görmediğini Ancak Sanıklardan Şüphelendiğini İfade Ettiği - Kesin Delil Olmadığından Beraat Kararı Verileceği )

• HİZMET NEDENİ İLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Kaçak Hat Çekmek/Katılanın Kabloyu Çekeni Görmediğini Ancak Sanıklardan Şüphelendiğini İfade Ettiği - Kesin Delil Olmadığından Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği )

• TANIK İFADESİ ( Güveni Kötüye Kullanmak/Kaçak Hat Çekmek - Tanığın ve Katılanın İfadesi de Gözetilediğinde Kesin Delil Olmadığından Sanığın Beraatine Hükmedileceği )

• KAÇAK HAT ÇEKMEK ( Kaçak Hat Çekmek/Katılanın Kabloyu Çekeni Görmediğini Ancak Sanıklardan Şüphelendiğini İfade Ettiği - Kesin Delil Olmadığından Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Oluşmayacağı )

5237/m.155

ÖZET : Katılana ait et entegre tesislerinde elektrikçi olarak çalışan sanıkların, elektrik panosundan kablo ile kaçak hat çekerek tanığa ait tarladaki su motoruna izinsiz olarak elektrik verdikleri ve bu şekilde hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işledikleri iddia olunan somut olayda; tanığın ifadesinde katılandan izin alarak önceki senelerde de su motoruna elektrik çektiğini, kabloyu bizzat kendisinin bağladığını beyan ettiği, katılanın da kabloyu çekeni görmediğini ancak sanıklardan şüphelendiğini ifade ettiği anlaşılmakla, sanıkların cezalandırılabilmeleri için her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden haklarında verilen beraat kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması, malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi, failin kendisine verilen malı, veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi tüketmesi, değiştirmesi veya bozması ve benzeri şekillerde tasarrufta bulunması ya da devir olgusunu inkar etmesi şeklinde, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.

Katılana ait et entegre tesislerinde elektrikçi olarak çalışan sanıkların, elektrik panosundan kablo ile kaçak hat çekerek tanık T.`e ait tarladaki su motoruna izinsiz olarak elektrik verdikleri ve bu şekilde hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işledikleri iddia olunan somut olayda; sanıkların aşamalarda değişmeyen savunmalarında suçlamayı kabul etmediklerini, tanık T.`in katılandan izin alarak elektrik çektiğini beyan ettikleri, tanık T.`in ifadesinde katılandan izin alarak önceki senelerde de su motoruna elektrik çektiğini, kabloyu bizzat kendisinin bağladığını beyan ettiği, katılanın da kabloyu çekeni görmediğini ancak sanıklardan şüphelendiğini ifade ettiği anlaşılmakla, sanıkların cezalandırılabilmeleri için her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden haklarında verilen beraat kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.

SONUÇ : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 21.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube