Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)İŞVERENDEN İSTENEBİLECEK MİKTAR ( Kurumun Rücu Hakkının Sigortalının veya Haksahiplerinin İşverenden İsteyebileceği Miktarla Sınırlı Olması )

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/3055

K. 2002/3533

T. 29.4.2002

• RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Malül Kalan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )

• İŞVERENDEN İSTENEBİLECEK MİKTAR ( Kurumun Rücu Hakkının Sigortalının veya Haksahiplerinin İşverenden İsteyebileceği Miktarla Sınırlı Olması )

• HALEFİYET İLKESİ ( Kurumun Rücu Hakkının Sigortalının veya Haksahiplerinin İşverenden İsteyebileceği Miktarla Sınırlı Olması )

506/m.26

ÖZET : Kurumun rücu hakkı sigortalının veya haksahiplerinin işverenden isteyebileceği miktarla sınırlı olup bu miktarı geçemez.

DAVA : Davacı,iş kazasında malül kalan sigortalı işçi için yapılan harcamalar üzerine uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesini istemiştir.

Mahkeme,bozmaya uyarak ilamında belirtildiği şekilde isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hükmün, taraflar Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Ali Göcen tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 Sayılı Yasanın 26. maddesi halefiyet ilkesine dayanır. Kurumun rücu hakkı sigortalının veya haksahiplerinin işverenden isteyebileceği miktarla sınırlı olup bu miktarı geçemez.Somut olayda davacı Kurum, daha önce açılan ve kesinleşen tazminat davasında belirlenen gerçek zarar miktarına dayanarak ve bu miktarı geçmemek koşuluyla talepte bulunmuştur.Mahkemece istemin tümüne hükmedilmesi gerekirken mükerrer mahsup yapılarak yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA,temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube