Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) İnternet Yoluyla İşlenen Suç Hakkında Yargıtay 7. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2011/12034

K. 2013/4212

T. 21.2.2013

• İNTERNET YOLUYLA İŞLENEN SUÇ ( Mahkeme Kararını Tebellüğ Eden İçerik Sağlayıcısı Sanığın Yayını İçerikten Çıkartmasına Rağmen Süresi İçinde Düzeltme ve Cevap Metnini Yayınlamadığı - Süreyi Bilmediğinden Bahisle Beraatına Karar Verilemeyeceği )

• YAYININ İÇERİKTEN KALDIRILMASI ( 5651 S.K.`ya Aykırılık/Mahkeme Kararını Tebellüğ Eden İçerik Sağlayıcısı Sanığın Süresi İçinde Düzeltme ve Cevap Metnini Yayınlamadığı - Süreyi Bilmediğinden Bahisle Beraatına Hükmedilemeyeceği )

• DÜZELTME VE CEVAP METNİ ( 5651 S.K.`ya Aykırılık/Mahkeme Kararını Tebellüğ Eden İçerik Sağlayıcısı Sanığın Süresi İçinde Düzeltme ve Cevap Metnini Yayınlamadığı - Süreyi Bilmediğinden Bahisle Beraatına Hükmedilemeyeceği )

• KANUN SÜRESİNİ BİLMEMEK ( 5651 S.K.`ya Aykırılık/Mahkeme Kararını Tebellüğ Eden İçerik Sağlayıcısı Sanığın Süresi İçinde Düzeltme ve Cevap Metnini Yayınlamadığı - Süreyi Bilmediğinden Bahisle Beraatına Karar Verilemeyeceği )

5651/m.9

ÖZET : 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca mahkeme kararını tebellüğ eden içerik sağlayıcısı sanığın yayını içerikten çıkartmasına rağmen süresi içinde düzeltme ve cevap metnini yayınlamadığı anlaşıldığından sanığın mahkumiyeti yerine süreyi bilmediğinden bahisle yasal olmayan ve yetersiz gerekçeyle beraatına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun`un 9/3. maddesinde yer alan, "Sulh ceza hâkiminin kesinleşen kararının, birinci fıkraya göre yapılan başvuruyu yerine getirmeyen içerik veya yer sağlayıcısına tebliğinden itibaren iki gün içinde içerik yayından çıkarılarak hazırlanan cevabın yayımlanmasına başlanır." şeklindeki düzenleme nazara alındığında, Sulh Ceza Mahkemesi kararını 28.05.2008 tarihinde tebellüğ eden içerik sağlayıcısı sanığın yayını içerikten çıkartmasına rağmen süresi içinde düzeltme ve cevap metnini yayınlamadığı anlaşıldığından sanığın mahkumiyeti yerine süreyi bilmediğinden bahisle yasal olmayan ve yetersiz gerekçeyle beraatına karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK`nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 21.02.2013 günü oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube