Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) İlamlı Takibe karşı yapılan şikayet ,Feragat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/655

K. 2011/3100

T. 10.3.2011

• İLAMLI TAKİBE KARŞI YAPILAN ŞİKAYET ( Taraf Vekillerinin Davadan ve Temyizden Feragata Yetkilerinin Bulunduğu - Şikayetçi Borçlu Vekilinin Davadan Feragati Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• FERAGAT ( Taraf Vekillerinin Davadan ve Temyizden Feragata Yetkilerinin Bulunduğu - Şikayetçi Borçlu Vekilinin Davadan Feragati Hakkında Bir Karar Verileceği )

1086/m.91

ÖZET : Boşanma ilamında yer alan yargılama gideri, maddi-manevi tazminat ve tedbir nafakasının tahsilini amacıyla borçlu hakkında yapılan ilamlı takibe karşı borçlu vekilinin şikayeti icra mahkemesince kısmen kabul edilerek, belirtilen değerler üzerinden takibin devamına karar verilmiştir. Karar alacaklı vekilince temyiz edilmiş ise de tarafların vekilleri birlikte verdikleri dilekçeleri ile sulh ve ibra protokolü uyarınca davadan ve temyiz isteminden vazgeçtiklerini dosyanın işlemden kaldırılmasını istemişlerdir. Taraflara ilişkin vekaletnamelerin incelenmesinde, her iki taraf vekilinin de davadan ve temyizden feragata yetkilerinin bulunduğu görülmekle, şikayetçi borçlu vekilinin davadan feragati hakkında bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İzmir 5.Aile Mahkemesi`nce verilen 12.12.2006 tarih 2005/765 E . 2006/888 K. sayılı boşanma ilamında yer alan yargılama gideri, maddi-manevi tazminat ve tedbir nafakasının tahsilini amacıyla borçlu hakkında yapılan ilamlı takibe karşı borçlu vekilinin şikayeti icra mahkemesince kısmen kabul edilerek, belirtilen değerler üzerinden takibin devamına karar verilmiştir. Bu karar alacaklı vekilince 16.3.2010 tarihinde temyiz edilmiş ise de bilahare tarafların vekilleri birlikte verdikleri 21.12.2010 tarihli dilekçeleri ile sulh ve ibra protokolü uyarınca davadan ve temyiz isteminden vazgeçtiklerini dosyanın işlemden kaldırılmasını istemişlerdir. Dosyaya konulu taraflara ilişkin vekaletnamelerin incelenmesinde, her iki taraf vekilinin de davadan ve temyizden feragata yetkilerinin bulunduğu görülmekle, şikayetçi borçlu vekilinin davadan feragati hakkında bir karar verilmesini teminen icra mahkemesi kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Şikayetçi vekilinin davadan feragati hakkında bir karar verilmek üzere kararın İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 10.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube