Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)ISLAHLA ARTTIRILAN MİKTAR ( Hukuk Genel Kurulunun Benimsen Kararına Göre Islahla Arttırılan Miktar için Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/15280

K. 2003/15873

T. 2.10.2003

• AYLIK ÜCRETLERİN ÖDENDİĞİ TARİH ( Davacı İşçiye Eksik Ücretinin Ayın Onbeşinden İtibaren Ödendiği Belli Olduğu Halde Alacağın Ayın Başından İtibaren Kabulünün Hatalı Olması )

• ISLAHLA ARTTIRILAN MİKTAR ( Hukuk Genel Kurulunun Benimsen Kararına Göre Islahla Arttırılan Miktar için Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )

• FAİZ ( Hukuk Genel Kurulunun Benimsen Kararına Göre Islahla Arttırılan Miktar için Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )

1086/m.83

ÖZET : 1- İşyerinde yürürlükte olan toplu iş sözleşmesinin 51.maddesinde aylık ücretlerin ayın 15 inde ödeneceği yazılı olduğu ve davacı işçiye de eksik ücretinin 15.10.2001 tarihinden itibaren ödendiği belli olduğu halde davacı alacağın 1.10.2001 tarihinden itibaren kabulü doğru değildir.

2- Hukuk Genel Kurulunun dairemizce de benimsenen 3.7.2002 tarih ve 2002/9-546-572 sayılı kararına göre ıslahla arttırılan miktar için ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesine karar vermek gerekir, buna rağmen hüküm altına alınan miktarın tamamına dava tarihinden faize karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Davacı, ücret farkının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2.İşyerinde yürürlükte olan toplu iş sözleşmesinin 51.maddesinde aylık ücretlerin ayın 15 inde ödeneceği yazılı olduğu ve davacı işçiye de eksik ücretinin 15.10.2001 tarihinden itibaren ödendiği belli olduğu halde davacı alacağın 1.10.2001 tarihinden itibaren kabulü doğru değildir. Bu konuda ek bilirkişi raporundaki miktara itibar edilmişdir.

3.Hukuk Genel Kurulunun dairemizce de benimsenen 3.7.2002 tarih ve 2002/9-546-572 sayılı kararına göre ıslahla arttırılan miktar için ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesine karar vermek gerekir, buna rağmen hüküm altına alınan miktarın tamamına dava tarihinden faize karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 2.10.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube