Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Kaçırma Ve Alıkoyma Suçu Hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2007/1797

K. 2007/2453

T. 22.3.2007

• KAÇIRMA VE ALIKOYMA ( Anayasal Düzeni Cebren Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Suçuna Vücut Veren Eyleme İştirak - 765 S. TCK`nun 146/1 ve Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S. TCK’nun 309/1. Md. Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )

• ANAYASAL DÜZENİ CEBREN ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS ( Eyleme İştirak - 765 S. TCK`nun 146/1 ve Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren 5237 S. TCK’nun 309/1. Md. Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği )

• ZORALIM ( Sanıkta Ele Geçen ve Örgüte Ait Olduğu Anlaşılan Emanetin Kayıtlı Tabancanın Zoralımına Karar Verilmesi Gerektiği )

765/m.146/1

5237/m.309/1

ÖZET : a- Sanığın A`nın kaçırılması ve alıkonulması şeklinde gerçekleşen ve Anayasal düzeni cebren ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna vücut veren eyleme iştirak ettiği dosya kapsamına uygun olarak kabul edilmiş olması karşısında, hukuki durumunun suç tarihinde yürürlükte olan 765 Sayılı TCK`nun 146/1 ve suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK.nun 309/1. maddeleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmelidir.

Sanıkta ele geçen ve örgüte ait olduğu anlaşılan emanetin ... kayıtlı tabancanın zoralımına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, yasaya aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Necmettin Şimşek`in suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, müdafinin bu sanığa yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

2- Sanık Ferhat Ek hakkındaki temyize gelince;

a- Sanığın 16.7.1998 tarihinde Ali Çiftçi`nin kaçırılması ve alıkonulması şeklinde gerçekleşen ve Anayasal düzeni cebren ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna vücut veren eyleme iştirak ettiği dosya kapsamına uygun olarak kabul edilmiş olması karşısında, hukuki durumunun suç tarihinde yürürlükte olan 765 sayılı TCK.nun 146/1 ve suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK.nun 309/1. maddeleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm tesisi,

b- Kabul ve uygulamaya göre de;

Sanıkta ele geçen ve örgüte ait olduğu anlaşılan emanetin 2000/167 sırasında kayıtlı tabancanın zoralımına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, CMUK.nun 326/son maddesi uyarınca sonuç cezada kazanılmış hak saklı tutulmak kaydıyla hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 22.03.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube