Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Patlayıcı Madde Bulundurma Ve Taşıma Suçu Hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2011/6378

K. 2011/8651

T. 6.7.2011

• PATLAYICI MADDE BULUNDURMA VE TAŞIMA ( Temadi Eden Suçlardan Olup Sanığın Patlayıcılarla Yakalandığı Tarihte Eylem Hukuki Kesintiye Uğrar ve Sanık Hakkında Tek Hüküm Kurulması Gerektiği )

• TEMADİ EDEN SUÇLAR ( Patlayıcı Madde Bulundurma ve Taşıma Suçu Temadi Eden Suçlardan Olup Sanığın Patlayıcılarla Yakalandığı Tarihte Eylem Hukuki Kesintiye Uğrar ve Sanık Hakkında Tek Hüküm Kurulması Gerektiği )

• GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI ( Askeri Binalarda Zarar Meydana Gelmesi ve İki Askerin Yaralanması İle Sonuçlanan Olayda Hukuki Anlamda Bir Fiil İle Birden Fazla Farklı Suçun Oluşmasına Neden Olan Sanığın Daha Ağır Cezayı Gerektiren Kasten İnsan Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Cezalandırılması Gerektiği )

• ASKERİ TESİSLERİ TAHRİP ETME ( Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması - İki Askerin Yaralanması İle Sonuçlanan Olayda Hukuki Anlamda Bir Fiil İle Birden Fazla Farklı Suçun Oluşmasına Neden Olan Sanığın Daha Ağır Cezayı Gerektiren Kasten İnsan Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Cezalandırılması Gerektiği )

• KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( İki Askerin Yaralanması İle Sonuçlanan Olayda Hukuki Anlamda Bir Fiil İle Birden Fazla Farklı Suçun Oluşmasına Neden Olan Sanığın Daha Ağır Cezayı Gerektiren Kasten İnsan Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Cezalandırılması Gerektiği )

5237/m.44, 80, 170, 174, 307

ÖZET : Patlayıcı madde bulundurma ve taşıma suçu temadi eden suçlardan olup, sanığın patlayıcılarla yakalandığı tarihte eylem hukuki kesintiye uğrar ve sanık hakkında tek hüküm kurulması gerekir. Sanığın da içinde bulunduğu grubun 12.05.2007 tarihinde ateş etmesi suretiyle genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, askeri binalarda zarar meydana gelmesi ve iki askerin yaralanması ile sonuçlanan olayda; hukuki anlamda bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan sanığın TCK.`nun 44. maddesi hükmü gereği daha ağır cezayı gerektiren kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması gerektiği gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 5237 sayılı TCK.`nun 58/9. maddesi infaz rejimi ile ilgili olup, kazanılmış hak oluşturmayacağı da gözetilerek Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kasten insan öldürme, kasten insan öldürmeye teşebbüs, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, patlayıcı madde bulundurma, 6136 sayılı Kanun`a aykırılık suçlarından mahkumiyetine karar verilen sanık hakkında anılan maddenin uygulanması konusunda her zaman karar verilmesi mümkün görülmüştür.

1- Sanık hakkında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kasten insan öldürme, kasten insan öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, patlayıcı madde bulundurma, 6136 sayılı Kanun`a aykırılık suçlarından kurulan hükümlere yönelik incelemede;

Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın üyesi bulunduğu silahlı terör örgütünün, Devletin birliğini bozma ve ülke topraklarından bir kısmını Devlet idaresinden ayırma amacına yönelik olarak vahamet arz eden olayları gerçekleştirdiği, sanığın sübutu kabul olunan eylemlerinin amaç suçun işlenmesi doğrultusundaki örgütsel bağlılık ile ülke genelindeki organik bütünlüğüne göre, amacı gerçekleştirme tehlikesi yaratabilecek nitelikte olduğu belirlenip, kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde suçun vasfı tayin edilmiş, kasten insan öldürme ve öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde bulundurma, 6136 sayılı Kanun`a aykırılık, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarının sübutu kabul edilmiş, cezaları azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, incelenen dosya kapsamına göre verilen hükümlerde aşağıdaki husus dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanık hakkında maktul Osman`ı tasarlayarak ve canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçundan hüküm kurulurken uygulanan Kanun maddesinin TCK.`nun 82/1-a, b maddesi yerine TCK.`nun 81/1-a, b olarak yazılması,

Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenle ( BOZULMASINA ), bu hususun yeniden duruşma yapılmaksızın CMUK.`nun 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün 12. fıkrasının birinci bendindeki "81/1-a-b" ibaresinin çıkarılarak yerine "82/1-a-b" ibaresinin eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ( DÜZELTİLEREK ONANMASINA ),

2- 14.09.2006 ve 09.09.2007 tarihli patlayıcı madde bulundurma, 12.05.2007 tarihli genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve askeri tesisleri tahrip etme suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyize gelince;

a ) Patlayıcı madde bulundurma ve taşıma suçunun temadi eden suçlardan olması ve temadinin sanığın patlayıcılarla yakalandığı tarihte kesildiğinin anlaşılması karşısında patlayıcı madde bulundurma ve taşıma suçlarından dolayı tek bir hüküm kurulması ile yetinilmesi gerektiği gözetilmeden,

14.09.2006 ve 09.09.2007 tarihinde sanığın koyduğu iddia ve kabul edilen patlayıcılar nedeni ile de ceza tayin edilmesi,

b ) Sanığın da içinde bulunduğu grubun 12.05.2007 tarihinde ateş etmesi suretiyle genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, askeri binalarda zarar meydana gelmesi ve iki askerin yaralanması ile sonuçlanan olayda hukuki anlamda bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan sanığın TCK.`nun 44. maddesi hükmü karşısında daha ağır cezayı gerektiren kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan sorumlu tutulması ile yetinilmesi gerektiği gözetilmeden ayrıca TCK.`nun 170/1 ve 307/1. maddeleri uyarınca da ceza-landırılmasına karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı; sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı ( BOZULMASINA ), 06.07.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube