Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E: 2012/7581

K: 2012/13070

T: 18.09.2012

* HAMİLİN İHTİYATİ HACİZ TALEBİ ( Talebin Reddi Kararına Gerekçe Olan İhtiyati Tedbir Kararının Çekin Keşidecisinin Lehtara Karşı Açmış Menfi Tespit Davası Sırasında Verildiği/Tarafları Bağlayacağı - Davanın Tarafı Olmayan ve Çeki Ciro Yolu İle Devralan Yetkili Hamilinin Talebinin Reddedilemeyeceği )

* İHTİYATİ HACİZ TALEBİ ( Talebin Reddi Kararına Gerekçe Olan İhtiyati Tedbir Kararının Çekin Keşidecisinin Lehtara Karşı Açmış Menfi Tespit Davası Sırasında Verildiği/Tarafları Bağlayacağı - Davanın Tarafı Olmayan ve Çeki Ciro Yolu İle Devralan Yetkili Hamilinin Talebinin Reddine Karar Verilemeyeceği )

* İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( İhtiyati Haciz Talebinin Reddi Kararına Gerekçe Olarak Gösterildiği/Kararın Çekin Keşidecisinin Lehtara Karşı Açmış Menfi Tespit Davası Sırasında Verildiği - Davanın Tarafı Olmayan ve Çeki Ciro Yolu İle Devralan Yetkili Hamilinin İhtiyati Haciz Talebinin Reddedilemeyeceği )

* MENFİ TESPİT DAVASI ( İhtiyati Haciz Talebinin Reddi Kararına Gerekçe Olarak İhtiyati Tedbir Kararının Gösterildiği/Çekin Keşidecisinin Lehtara Karşı Açmış Menfi Tespit Davası Sırasında Verildiği - Davanın Tarafı Olmayan ve Çeki Ciro Yolu İle Devralan Yetkili Hamilinin Talebinin Reddedilemeyeceği ) 2004/m.257, 258 6100/m.389

ÖZET: İhtiyati haciz isteyen vekili, çeke istinaden ihtiyati haciz isteminde bulunmuştur. İhtiyati haciz isteminin reddi kararına gerekçe olarak kabul edilen ihtiyati tedbir kararı, çekin keşidecisinin lehtara karşı açmış menfi tespit davası sırasında verilmiş olup, söz konusu tedbir kararı ancak davanın taraflarını bağlar. Mahkemece bu yön gözetilmeksizin, söz konusu tedbir kararının verildiği menfi tespit davasının tarafı olmayan ve çeki ciro yolu ile devralan yetkili hamil vekilinin ihtiyati haciz isteminin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA: Taraflar arasındaki ihtiyati haciz talebinin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı talebin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde ihtiyati haciz isteyen vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: İhtiyati haciz isteyen vekili, çeke istinaden ihtiyati haciz isteminde bulunmuştur. Mahkemece, Ereğli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/497 E sayılı dosyasında çekin bedelinin ödenmemesi yönünde ihtiyati tedbir kararı verildiği, bu nedenle talep yargılamayı gerektirdiği gerekçesi ile ihtiyati haciz isteminin reddine karar verilmiş, hüküm ihtiyati haciz isteyen vekili tarafından temyiz edilmiştir. İhtiyati haciz isteminin reddi kararına gerekçe olarak kabul edilen ihtiyati tedbir kararı, çekin keşidecisinin lehtara karşı açmış menfi tespit davası sırasında verilmiş olup, söz konusu tedbir kararı ancak davanın taraflarını bağlar. Mahkemece bu yön gözetilmeksizin, söz konusu tedbir kararının verildiği menfi tespit davasının tarafı olmayan ve çeki ciro yolu ile devralan yetkili hamil vekilinin ihtiyati haciz isteminin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 18.09.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube