Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

GÜNCEL YARGITAY KARARLARI

25.6.2018
BAŞVURUSUNUN REDDİNİN İMAR PLANININ UYGULAMA İŞLEMİ OLDUĞU - DAVANIN SÜREAŞIMI SEBEBİYLE REDDEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ...
25.6.2018
DOĞALGAZ ALIMINA İLİŞKİN EK MEKTUP VE ZEYİLNAMELERLE KABUL EDİLEN FİYAT FORMÜLÜNÜN UYGULANMASIYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN ...
25.6.2018
KARARIN AÇIKLANMASININ USUL VE ESASLARI - DAHA ÖNCE VERİLEN BİR KARARIN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ...
25.6.2018
YENİ GÖREVLENDİRME VE ATAMA İŞLEMLERİ KURULARAK DAVACININ GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDIĞI...
25.6.2018
KARARLARIN KANUN YOLLARI AŞAMASINDA HUKUKA AYKIRI BULUNARAK BOZULSALAR DAHİ UYGULANMASI ZORUNLULUĞU...
25.6.2018
DAVALI İDARENİN HAKSIZ ÇIKTIĞI VEYA DAVACININ HAKLI OLDUĞU SONUCUNU ÇIKARMANIN MÜMKÜN BULUNMADIĞI...
25.6.2018
USUL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINDA KARARI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTE HATA VEYA EKSİKLİKLERİN BULUNMASI SEBEPLERİNDEN DOLAYI...
25.6.2018
İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - DAVAYA KONU EDİLEN DÜZENLEMEYE KARŞI AÇILAN DAVANIN DA SÜRESİNDE OLDUĞUNUN KABULÜ - DAVANIN SÜRE...
25.6.2018
TERÖRİST FAALİYET NETİCESİ YARALANMA VE FELÇ NEDENİYLE İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI ALEYHİNE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ -GEN...
25.6.2018
SAĞLIK BAKANLIĞI BÜNYESİNDE RADYASYONLA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACI - FAZLA ÇALIŞMADAN KAYNAKLANA...
25.6.2018
SORGULAMANIN BAŞLAMA VE BİTİŞİ İLE TUTUKLAMA KARARININ VERİLMESİNE KADAR GEÇEN SÜRENİN DOSYAYI İNCELEMEYE YETECEK UZUNLU...
25.6.2018
İDARE MAHKEMESİ KARARININ YANLIŞLIĞIN DÜZELTİLMESİNE KONU OLAMAYACAK AVUKATLIK ÜCRETİNE İLİŞKİN KISMINDA HUKUKA UYARLIK ...
25.6.2018
İSTEMİN TEMYİZ BAŞVURUSU İÇİN İŞLEMEYE BAŞLAYAN SÜREYİ DURDURMAYACAĞI...
25.6.2018
DAVACININ HİZMET SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE DAİR YARGI KARARININ UYGULANMAMASI ŞEKLİNDE DAVALI İDARE YAKLAŞIMINI ORTAYA KOYAN...
25.6.2018
KARARIN AÇIKLANMASININ USUL VE ESASLARI DAHA ÖNCE VERİLEN BİR KARARIN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ...
25.6.2018
İKİ TARAFIN ADI VE SOYADI İLE SIFATI VE İDDİALARI SONUCUNA İLİŞKİN YANLIŞLIKLAR İLE HÜKÜM FIKRASINDAKİ HESAP YANLIŞLIKLA...
8.6.2018
DAVANIN SÜRESİNDE AÇILMIŞ OLDUĞU...
8.6.2018
USUL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINDA KARARI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTE HATA VEYA EKSİKLİKLERİN BULUNMASI SEBEPLERİNDEN DOLAYI...
8.6.2018
UYGULAMA İŞLEMİNİN TEBLİĞİNİ İZLEYEN GÜNDEN İTİBAREN ALTMIŞ GÜN İÇİNDE DAVA AÇILABİLECEĞİ - YÖNETMELİĞİN RESMİ GAZETEDE ...
8.6.2018
ALTMIŞ GÜNLÜK DAVA AÇMA SÜRESİ İÇİNDE AÇILAN DAVADA SÜRE AŞIMI BULUNMADIĞI...


Sitemizde 3686 adet karar bulunmaktadır.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube