İdare ve Vergi Hukuku Departmanı

İdare ve Vergi Hukuku Departmanımız, vergi işlemleri yapan idareler ile diğer idari organlar tarafından yapılan bireysel, düzenleyici genel işlemler ve icra edilen eylemlerden ortaya çıkan ihtilaflra ilişkin muhtelif davaların takibini yapan departmanımızdır.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

 • İmar Hukuku
 • Kamulaştırma Hukuku
 • İnsan Hakları Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • Sağlık Hukuku
 • Kamu İhaleleri Hukuku
 • Marka Başvuru İşlemleri
 • Anayasa Mahkemesi Başvuruları
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde Meydana Gelen Ölümlü Kazalara İlişkin Davalar
 • Şehit ve Gazilikten Kaynaklı Hak ve Alacaklara İlişkin Davalar
 • Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Davaları
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar
 • İdari para cevapları, itiraz süreçleri ve iptal davaları
 • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları
 • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları ve imar davaları
 • İdari sözleşmelerden doğan davalar
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada cezalarda indirim yoluyla çözümü
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada ‘düzeltme’ yoluyla çözümü
 • Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü
   

Departman Ekibimiz

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cüneyt Uyar Avukat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Yasemen DORUM SAYILI Katip