GENEL VEKALETNAME BİLGİLERİ

Lütfen MÜVEKKİLE ulaşabileceğimiz TELEFON NUMARASINI, VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASINI VEKALETNAMEYE YAZINIZ.

1-Av. Savaş BAYTOK
Ankara Barosu Sicil No: 18576 – Mithatpaşa Vergi Dairesi VKN – TC. Kimlik No: 58459085420
İletişim: 0.533 653 39 42

2-Av. Hande TEMELTAŞI (Av. Savaş BAYTOK ‘un yanında sigortalı olarak çalışan)
Ankara Barosu Sicil No: 22762 – TC. Kimlik No: 11536063308
İletişim: 0.530 227 34 25

3-Av. Emre AĞILLI (Av. Savaş BAYTOK ‘un yanında sigortalı olarak çalışan)
Ankara Barosu Sicil No: 27239 – TC. Kimlik No: 16004953952
İletişim: 0.530 285 78 20

4-Av. Havva Nur TOKUR TERZİ (Av. Savaş BAYTOK ‘un yanında sigortalı olarak çalışan)
Ankara Barosu Sicil No: 26015 – TC. Kimlik No: 35800882228
İletişim: 0.535 105 22 45

5-Av. Barış BAYTOK (Av. Savaş BAYTOK ‘un yanında sigortalı olarak çalışan)
Ankara Barosu Sicil No: 30179 – TC. Kimlik No: 58417086896
İletişim: 0.531 546 01 24

6-Av. Feyza Nur BAŞ (Av. Savaş BAYTOK ‘un yanında sigortalı olarak çalışan)
Ankara Barosu Sicil No: 30337 – TC. Kimlik No: 15643041082
İletişim: 0.530 142 00 04

NOT: Boşanma davaları için verilecek vekaletnameler fotoğraflı olacaktır.
Ayrıca Vekaletnamede Yetkilendirilecek Hususlar,

ADRES:
BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkut Reis Mah. Sezenler Cad. No:4/16 06430 Sıhhiye-ANKARA
Tel: 0 312 231 02 25
Fax: 0.312 231 02 26